-inapoi-

 

 

 

 • Învăţământul teologic din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului şi-a cinstit ocrotitorii

Luni, 30 ianuarie 2023, când se face prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitoriiÎnvăţământului Teologic din întreaga lume, Preasfinşitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în fruntea unui sobor alcătuit din cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a rostit cuvânt de învăţătură şi a acordat distincţii ale Eparhiei profesorilor din învăţământul teologic şi conducătorilor învăţământului din judeţ.

„Ziua de 30 ianuarie este închinată Sfinţilor Mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, trei stâlpi şi luminători, fiind mari Sfinţi Părinţi ai Bisericii, care au trăit în veacul numit de aur, pentru felul în care au apărat sfânta şi dreapta credinţă prin inspiraţie divină şi prin mărturisire fermă a dreptei credinţe, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aceşti mari Sfinţi Părinţi dascăli şi luminaţi au fost adoptaţi ca Sfinţi Protectori ai şcolilor teologice la Congresul din Atena în 1936. De atunci, şcolile teologice, atât preuniversitare, cât şi universitare, îi au drept protectori. În fiecare an, de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, săvârşim în chip solemn Sfânta Liturghie drept mulţumire adusă lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru cei pe care i-a ales şi i-a chemat să urmeze calea pregătirii teologice. Avem două şcoli teologice preuniversitare, Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, unde se pregătesc peste 1.000 de elevi, şi avem Departamentul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord, coordonat de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, pentru că intră în sfera de atribuţii a Arhiereului Vicar şcolile teologice, unde avem 100 de studenţi la Teologie Pastorală şi 40 de masteranzi. Ne-am întâlnit astăzi în sobor minunat să aducem slavă lui Dumnezeu în chip solemncei doi Ierarhi, slujim de obicei împreună la această sărbătoare în Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”, care este adevărata Academie Teologică, catedralele episcopale sunt şcoli de teologie, atât în ce priveşte slujirea liturgică, cât şi predica sau oratoria şi atmosfera care se creează într-o catedrală eparhială.Şi în acest fel, împreună cu elevii şi cu studenţii am mulţumit astăzi Bunului Dumnezeu, pentru că avem, iată, vocaţii creştine, pentru că avem familii normale şi profund creştine, care îşi doresc să aibă un slujitor al lui Dumnezeu şi pentru aceasta suntem binecuvântaţi de Dumnezeu. Noi, Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, şi slujitorii Sfintelor Altare provenim din medii şi din familii creştine, ceea ce însemnează că poporul românnu şi-a pierdut nici sfânta şi dreapta credinţă, nici sănătatea sufletească. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, aşa cum a spus Sfântul nostru Părinte Ioan Gură de Aur.”

„În lumina sfintelor atribuţiuni pe care Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe ni le-a conferit şi în sfântă şi deplină supunere Întâistătătorului Episcopiei noastre, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, îndeplinim şi ascultarea de coordonator al Departamentului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din Baia Mare şi, totodată, coordonator al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi al Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare. În această lumină, în zi de aleasă cinstire, am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în sobor, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu părinţii profesori de la Departamentul nostru de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” şi de la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” în Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, aducând prinos de cinstire Sfinţilor mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, care, prin contribuţia lor esenţială la dezvoltarea Teologiei noastre, rămân modele de urmat pentru fiecare profesor şi dascăl de Teologie, precum şi pentru cei care se pregătesc să devină slujitori ai Sfintelor Altare ale Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„Avem astăzi hramul şcolilor teologice. Cuvântul hram vine din limba slavonă şi înseamnă casă. Sfinţii Trei Ierarhi ne-a adunat astăzi într-o casă aleasă, în sfânta biserică, locul în care cerul se întâlneşte cu pământul, a spus Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Iată, Sfinţii Trei Ierarhi au adunat cele trei şcoli teologice din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului în sânul Sfintei Treimi, în Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”. Ziua îmbrăcată în lumină şi mare bucurie a debutat cu Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de preoţi alcătuit din părinţi profesori şi ostenitori ai Catedralei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Angelli” al Seminarului Teologic, dirijor părintele inspector Andrei Baboşan, şi Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Covaciu. Salutăm prezenţa în mijlocul teologilor şi al credincioşilor la Sfânta Liturghie a conducerii Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş, reprezentat de Prof. Mihai Pop, inspector şcolar general, şi inspector general adjunct Ioan Munteanu. De asemenera, şi conducerea Facultăţii de Litere a fost prezentă prin dl decan Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş. Pentru toate dăm slavă lui Dumnezeu şi îi rugăm pe Sfinţii Trei Ierarhi să ne ocrotească şi să ne călăuzească.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere al Centrului Universitar Nord Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Pr. Asist. Univ. Dr. Marius Sabou, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic băimărean, Pr. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, Pr. Călin Bogdan Stoica, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid, Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Diac. Ioan Onuţ Păcurar, referent secretariat, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Vlad Nechita, Ipod. Vasile Pop.

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre viaţa celor Trei Ierarhi, care ne-au lăsat multe pilde de vieţuire creştină adevărată.

Distincţii

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat câteva distincţii pentru cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, astfel: Lect. Univ. Dr. Valerian Marian, secretarul Departamentului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar Nord, şi Lect. Univ. Dr. Eusebiu Borca, de la acelaşi Departament, au fost distinşi cu Ordinul Cultural „Crucea Nicolae Steinardt”; Profesorii Bogdan Roatiş şi Rozalia Faur de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” au fost distinşi tot cu Ordinul Cultural „Crucea Nicolae Steinardt”, pentru activitatea de la catedră; profesorii Marian Pop şi Mariana Pop au fost distinşi cu aceeşi distincţie, Ordinul Cultural „Crucea Nicolae Steinardt”.

Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt” a fost oferită Departamentului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, precum şi Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Foto.

 • Deschiderea noului an școlar la Catedrala Episcopală

Luni, 5 septembrie 2022, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul elevilor seminariști și al cadrelor didactice, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia începerii noului an școlar 2022-2023.

Evenimentul deschiderii noului an preuniversitar a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a Slujbei Tedeumului cu participarea părinților profesori, a cadrelor didactice, a părinților și a elevilor seminariști.

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector pentru disciplina religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Conf. Univ. Dr. Claudiu Pop, Ierom. Serafim Bilț, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul instituției de învățământ, Pr. Călin Stoica, secretar și Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Răspunsurile la strană au fost date de o parte a membrilor corului „Angelli” al instituției de învățământ.

După momentul Chinonicului, preacucernicul părinte director Marius Nechita a dat citire mesajului la început de an școlar al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Rugăciunea - izvor de pace, bucurie şi comuniune”. Preafericirea Sa subliniază că astăzi când, sub influența secularizării, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă copiii și tinerii „au nevoie să descopere sensul profund creștin al vieții, importanța rugăciunii, bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii”.

După otpust, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, cu mult folos duhovnicesc subliniind faptul că „instițutia teologică băimăreană intră în cel de-al 31-lea an de existență, iar de-a lungul anilor, a câștigat respect și prestigiu. Le dorim elevilor multă înțelepciune și îi purtăm mereu în rugăciunile noastre, astfel încât Dumnezeu să îi binecuvinteze și să le dăruiască cele de folos. O educație adevărată se bazează pe multă rugăciune, în care sunt antrenate sufletul, mintea și inima, adică toată ființa este cuprinsă în procesul educațional. Cu rugăciune și credință dobândim pace sufletească, lucrând astfel în chip desăvârșit”, a precizat Întâistătătorul Eparhiei noastre.

De asemenea, după aceste momente, Preasfințitul Părinte Iustin, însoțit de părintele arhidiacon Teodosie Bud, consilier economic, a vizitat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, unde s-a întâlnit cu părinții, cadrele didactice, profesorii diriginți și elevii, precum și sălile lor de clasă. Foto.

 
 • CURS FESTIV CLASA A XII-A - 26 MAI 2022 la ora 10,00- la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare

CURS FESTIV CLASA A XII-A

AN SCOLAR 2021-2022

FOTO

 • Deschiderea Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească

În perioada 4-8 mai 2022, Municipiul Baia Mare este gazda etapei naționale a Olimpiadei Interdisciplinare de Limba și Literatura Română și Religie „Cultură și Spiritualitate Românească”.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, festivitatea de deschidere a avut loc la Catedrală Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a membrilor comisiei centrale, a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, a elevilor participanți din toate județele țării, a profesorilor însoțitori și a responsabililor județeni.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit Slujba Tedeumului iar răspunsurile la strană au fost date de membrii Corului „Angelli” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare dirijat de Pr. Dr. Andrei Baboșan.

La festivitatea de deschidere a olimpiadei au participat: domnul Rudolf Staufer, prefectul județului Maramureș, doamna Fiorela Crina Chilat, subprect, domnul Romeo Moșoiu, consilier al Ministrului Educației, doamna prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, domnul Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul prof. Pop Mihai Cosmin, inspector școlar general al ISJ Maramureș, domnul Daniel David, rectorul UBB Cluj-Napoca, președintele comisiei centrale, membrii Comisiei Centrale, prof. pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, domnul Muntean Ioan, inspector școlar general adjunct, domnul Pop Vasile Grațian, inspector școlar general adjunct, pr. prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie, domnul Sabău Adrian Vasile, inspector școlar pentru limba și literatura română, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, domnul Doru Lazăr, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș.

„Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că a rânduit în chip minunat și duhovnicesc ca aceste manifestări spirituale și școlare să înceapă prin deschiderea festivității la Catedrală Episcopală din Baia Mare. Vă încredințăm de prețuirea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Biserica neamului românesc vă oferă dragostea, inima și rugăciunile noastre, iar Hristos, Învățătorul cel desăvârșit să vă lumineze pentru a aduce multe roade folositoare, bucurând atât pe părinții voștri cât și pe profesorii îndrumători. Bine ați venit în Maramureșul nostru drag!” a explicat în cadrul cuvântului de deschidere, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

În continuare, domnul Vasile Timiș a adresat un cuvânt celor prezenți: „este pentru prima dată când la Baia Mare se organizează această olimpiadă națională interdisciplinară, cu participarea elevilor de mai multe confesiuni. Veți descoperi că aici în Maramureș vorbim de credință și spiritualitate, de monumente UNESCO și de alte repere istorice importante”.

Lucrările participanților vor fi corectate de către o comisie aprobată de Ministerul Educației Naționale. În zilele de joi, 5 mai și vineri, 6 mai, la Colegiul de Arte din Baia Mare se va desfășura proba scrisă, respectiv, proba orală.

Afișarea rezultatelor va avea loc vineri, 6 mai începând cu ora 20:30, iar eventualele contestații vor putea fi depuse sâmbătă dimineață, urmând ca la ora 14:00 să fie afișate rezultatele finale. De asemenea, festivitatea de premiere va avea loc tot sâmbătă, cu începere de la ora 16:00 la Colegiul de Arte din Baia Mare.

Totodată, în cadrul programului sunt cuprinse vizite culturale pentru cunoașterea municipiului și a zonei Băii Mari precum și a altor obiective turistice.

La această olimpiadă participă 157 de elevi și 41 de profesori însoțitori, 41 de profesori îndrumători și 36 membri în Comisia Centrală. Foto.

 

 

PLANIFICARE

CORIGENTE 2022

<format pdf>

 • Slujba Canonului cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte Sfinţite la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”

Joi, 10 martie 2022, a patra zi din Sfântul şi Marele Post al Paştilor din acest an, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat, de la ora 16,00, în mijlocul credincioşilor care au venit să se roage la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare la Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, urmat de Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, numită şi a Sfântului Grigorie Dialogul.

Soborul a fost alcătuit din slujitori ai Catedralei: Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclasiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Dr. Claudiu Pop, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din Baia Mare, Pr. Călin Stoica, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Ierod. Serafim Bilţ.

Răspunsurile au fost date de un grup de seminarişti, la o strană, şi de cântăreţii Catedrelei Episcopale, la cealaltă strană.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător şi vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor veniţi la închinare şi rugăciune în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în care a explicat mai multe lucruri legate de tradiţia slujirii Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite.

„Slujind la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare de când a fost sfinţit demisolul Catedralei, am adus atmosfera duhovnicească, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, de la Mănăstirea Rohia în Baia Mare şi în toată Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, şi, cu precădere, la Catedrala noastră Episcopală din Baia Mare, unde slujba Canonului cel Mare o facem după aceeaşi rânduială ca la Mănăstirea Rohia, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Avem o tradiţie sfântă, un legământ şi un îndemn pe care l-am primit de la Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian să săvârşim după tradiţia străveche Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţte la ceas de seară, deci după Slujba Canonului cel Mare săvârşim şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, pentru mângâierea şi bucuria credincioşilor, a celor care, după patru zile de post şi, pentru mulţi dintre ei şi ajun, cu participare la Canon, se mărturisesc şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Domnului spre a primi putere în această călătorie duhovnicească de şapte săptămâni, 40 de zile, plus Săptămâna Sfintelor Pătimiri.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a arătat apoi că nu a fost uitată nici suferinţa locuitorilor ucraineni cauzată de războiul de ocupare declanşat de Rusia faţă de ţara lor suverană:

„În această vreme de mare încercare şi strâmtorare pentru fraţii noştri creştini din Ucraina, ne-am rugat în fiecare zi şi în fiecare seară, am citit rugăciunea rânduită la vreme de război, de pribegie, de durere, de înfricoşare, de suferinţă şi moarte, pentru ca războiul să înceteze şi pacea să-şi spună cuvântulşi oamenii să-şi asume raţiunea şi înţelepciunea pentru a curma suferinţa care este nemăsurată şi care nu poate fi evaluată în niciun fel de măsuri oemeneşti, ci numai Dumnezeu cunoaşte suferinţa oamenilor care trec prin aceste situaţii disperate.”

La sfintele slujbe din această seară s-a aflat un mare număr de tineri elevi şţi seminarişti, studenţi teologi, elevi de liceu şi ciclu gimnazial, care s-au rugat alături de sobor.Foto.

 • Canonul cel Mare (III) și Liturghia Darurilor mai multe sfințite.

În a treia zi a Sfântului și Marelui Post, miercuri, 9 martie 2022, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit a treia parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Conf. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Lect. Dr. Claudiu Pop - de la Domeniul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, slujitor al Catedralei, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector la disciplina religie în cadrul ISJ Maramureş, Pr. Călin Stoica de la instituția teologică preuniversitară amintită mai sus, Arhid. Dumitru Botiș, inspector social, Arhid. Gherasim Nap, Diac. Ioan Onuț Păcurar, referent secretariat și Ierod. Serafim Bilț.

Răspunsurile liturgice au fost date la două strane, de o elevi din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare împreună cu o parte a membrilor Grupului psaltic „Theologos” conduși de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, și de diaconi şi teologi de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

„Ne aflăm în cea de-a treia seară a postului și participăm, în chip duhovnicesc și în duh de rugăciune, la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, a Sfântului Grigore Dialogul”, a precizat Preasfinția Sa.

„A intrat în tradiția Bisericii noastre ca în perioada Sfântului și Marelui Post, să se săvârșească la ceas de seară cu lumină lină și caldă a Preasfintei Treimi, această liturghie deosebită, continuând astfel dorința împărtășirii creștinilor din primele veacuri apostolice”, a explicat ierarhul.

Mai departe, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a sădit în sufletele credincioșilor prezenți în spațiul de jos al catedralei câteva cuvinte duhovnicești: „este perioada introspecției, a interiorizării și a îmbrăcării veșmintelor cernite; este perioada când trebuie să eliminăm din interiorul nostru toate răutățile, gândurile și patimile care ne încearcă pe fiecare dintre noi. Înlăuntrul nostru trebuie să ardă focul dragostei pentru Hristos și pentru aproapele nostru”, a concluzionat Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii s-au împărtășit zeci de copii și credincioși, după o tradiție împământenită de mulți ani. Foto.

 • Canonul cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

 

Marţi, 8 martie 2022, de la ora 17,00, a doua zi a Sfântului şi Marelui Post al Pa ştilor din acest an,Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei, partea a doua, înconjurat de un sobor de preoţi cadre didactice şi universitare şi slujitori ai Catedralei.

Slujba Canonului cel Mare

Din sobor au făcut parte Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Dr. Claudiu Pop, de la Domeniul Teologic „Justinian Arhiepiscopul” al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, slujitor al Catedralei, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector de Religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Pr. Călin Stoica, de la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Adrian Morar, de la Sectorul social-filantropic.

Răspunsurile au fost datede o parte a Grupului Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi un grup de elevi de la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, , la una din strane, şi de preoţi, diaconi şi teologi de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, la cealaltă strană.

Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” a fost arhiplină de credincioşi de toate vârstele, precum şi de tineri de la liceele şi şcolile din municipiul Baia Mare, toţi ţinând lumânări aprinse în mâini.

Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul s-a încheiat, ca în ziua precedentă, cu o rugăciune pentru încetarea războiului din Ucraina, rostită în genunchi, cu lumânări aprinse în mâini, deoarece care se petrece nimicitor zilnic cu mii de morţi şi răniţi, bărbaţi, mame cu copii, tineri şi tinere care îşi pierd viaţa. Foto.

 • Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mar

Luni, 7 martie 2022, prima zi a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor din 2022, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei, partea întâi, înconjurat de un sobor de preoţi cadre didactice şi universitare şi slujitori ai Catedralei.

Slujba Canonului cel Mare. Din sobor au făcut parte Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, Pr. Dr. Claudiu Pop, de la Domeniul Teologic „Justinian Arhiepiscopul” al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Viorel Bud, slujitor al Catedralei, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector de Religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Pr. Prof. Călin Stoica, de la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.Răspunsurile au fost date, la una din strane, de o parte a Grupului Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, şi de diaconi şi teologi de la Catedrală, la cealaltă strană.Numărul credincioşilor din Catedrală, rugători împreună cu soborul, cu lumânări în mâini, a fost foarte mare, între ei aflându-se şi foarte mulţi tineri studenţi şi seminarişti de la cele două instituţii de învăţământ teologic din Baia Mare. Foto.

 • Elevi voluntari din cadrul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif M ă rturisitorul” din Municipiul Baia Mare întind o mână de ajutor la Catedrala Episcopal ă pentru colecta refugiaților ucraineni! Știm faptul că de multe ori binele ar trebui s ă se facă în taină , însă în aceste vremuri tulburi ar trebui să se știe că există credință ș i solidaritate, conform îndemnului evanghelic: „așa să lumineze (...) ca văzând faptele voastre cele mari...”! Foto.
 • Vă invităm miercuri, 02 martie de la ora 17:00 s ă participați la un meci amical de fotbal între Echipa #Theologos și Echipa #STORBM
 • Premii importante pentru Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare

În această dimineață au fost afișate rezultatele Concursului Național de Interpretare și Creație „Dragobete pupă fete” organizat de Centrul Educațional „Micul Picasso” din Ploiești, județul Prahova.

Elevele Alexandra Hereș (clasa a XI-a A) a obținut Trofeul secțiunii „Poezie” iar Cristina Conț (clasa a IX-a A) a obținut Premiul al II-lea la secțiunea „Proză”

— cu Cristina Conț şi Alexandra Heres în Baia Mare, Maramures, Romania.

 • Hramul școlilor teologice sărbătorit la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare

În duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu, vameșul) și sărbătoarea închinată Sfinților Trei Ierarhi, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu ocazia hramului școlilor teologice.

Din soborul slujitor au făcut parte părinții profesori care își desfășoară activitatea la cele două școli teologice băimărene: Departamentul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, între care amintim pe Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul seminarului teologic, Pr. Lect. Univ. Dr. Dani Dorinel, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie, Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan, Pr. Călin Stoica, Pr. Drd. Claudiu Ciascai. De asemenea au fost prezenți și părinții slujitori ai Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș și Pr. Dr. Valeriu Mircea Vana. Au mai slujit Arhid. Dumitru Botiș, inspector social eparhial, Arhid. Gherasim Nap, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, Arhid. Prof. Drd. Daniel Farcaș, Diac. Ioan Onuț Păcurar, referent secretariat, Diac. Vasile Bud și Diac. Vlad Nechita.

Catedrala Episcopală a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii participanți la acest eveniment, iar prezența elevilor seminariști și a studenților, însoțiți de cadrele didactice, a devenit o pată de culoare în incinta lăcașului de închinare.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale diriată de Prof. Dr. Cosmin Lauran și de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Departamentului de Teologie Ortodoxă din Baia Mare condus de Pr. Conf. Univ. Dr. Teofil Stan.

În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a duminicii, consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 19 v. 1-10. Mai departe, ierarhul a vorbit despre cei trei ierarhi sărbătoriți astăzi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Teologul, subliniind câteva aspecte semnificative din viața acestora.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a conferit Diploma Culturală și Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt” pentru elevii care au obținut cele două premii mari în cadrul Proiectului Concurs-Eparhial Artistic „Mihai Eminescu - poet român al rugăciunii și meditației”, eveniment desfășurat în contextul Anului Omagial 2022, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, și anume: Malanca Teodor Mihail (de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, prof. coordonator: Ștefania Petrișor - secțiunea Interpretare) și de Rednic Anastasia Mihaela de Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, Maramureș, înv. coordonator: Jenica Rad - secțiunea poezie.

„S-au înscris peste 150 de elevi din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, din alte județe precum și din Republica Moldova, care au fost îndrumați de peste 50 de educatori, învățători și profesori coordonatori, însumând astfel peste 200 de elevi „beneficiari” ai spiritului culturii eminesciene. În urma deliberării membrilor juriului, s-au acordat mai multe premii importante, și, la propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, câștigătorii Marelui Premiu ai celor două secțiuni Interpretare și Poezie, li s-au conferit și Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt”, a precizat Arhid. Adrian Dobreanu. Foto.

 • Concursul „Mihai Eminescu - poet al rugăciunii și meditației”.  Foto.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Marmureșului și Sătmarului, în perioada 12 ianuarie - 20 ianuarie 2022, Sectorul Cultural și Comunicații Media, Sectorul Teologic Educațional și Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare a fost lansat Proiectul Concurs Artistic Eparhial intitulat „Mihai Eminescu - poet român al rugăciunii și meditației”, în contextul anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului”, prilejuit de Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie.

În urma materialelor primite pe adresa de corespondență media, s-au înscris 100 de elevi din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, din alte județe precum și din Republica Moldova, care au fost îndrumați de peste 50 de educatori, învățători și profesori coordonatori, însumând astfel peste 150 de elevi „beneficiari” ai spiritului culturii românești.

Juriul a fost alcătuit din Pr. Milan Bălan, consilier al sectorului teologic-educațional, Pr. Ionuț Todorca, consilier cultural, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, responsabil comunicații media-online și profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Prof. Raluca Bohotici, cadru didactic specializarea limba și literatura română și doamna Monica Șandor, profesor de canto în cadrul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

În urma deliberării membrilor juriului, care au ținut cont de un anumit punctaj pentru a se realiza o departajare a participanților (interpretare și dicție, discurs liric, creativitate, tonalitate, prezentare ș.a.), s-au obținut mai multe evidențieri (premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea, premii speciale și mențiuni), toate acestea fiind acordate în cadrul Diplomei Culturale „Nicolae Steinhardt”, în contextul Anului Omagial 2022.

De asemenea, au fost acordate două Mari Premii pentru Malanca Teodor Mihail (de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, prof. coordonator: Ștefania Petrișor - secțiunea Interpretare) și de Rednic Anastasia Mihaela de Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, Maramureș, înv. coordonator: Jenica Rad - secțiunea poezie, cărora le vor conferi și Medalia Culturală „Nicolae Steinhardt” pentru prestația deosebită din cadrul acestui concurs.

Secțiunea INTERPRETARE

Marele premiu:

Malanca Teodor Mihail, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Ștefania Petrișor

Premiul I:

Lupașcu Mihnea Andrei, Seminarul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman, județul Neamț, coordonator: Pr. Vasile Busuioc

Bodea Maria Alexandra, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare, Maramureș, profesor coordonator Alina Andreicuț (cantautor)

Cîrlig Titiana Maria, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare, județul Maramureș, profesori coordonatori: Dr. Cosmin Lauran și Sorina Hodiș

Premiul II:

Păcurar Teodora Maria, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare, județul Maramureș, profesori coordonatori: Dr. Cosmin Lauran și Tatiana Cauni

Coteț Iulia, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Anca Robotin

Chince Lisa Raisa, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare, județul Maramureș, profesori coordonatori: Dr. Cosmin Lauran

Premiul III:

Szilagyi Alexandru-Iustinian, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Ștefania Petrișor

Dale Rareș și Țicală Vasile, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Dr. Iulia Tămaș

Lontea Larisa, Liceul Pedagogic „Taras Sevcenko”, Sighetu Marmației, județul Maramureș, profesor coordonator: Valerica Dunca

Premii speciale:

Corul de elevi al Școlii Gimnaziale Strâmtura, județul Maramureș, profesor coordonator: Gheorghe Tăut

Huțuleac Izabela Ana-Maria, Școala Gimnazială Dărmănești, județul Suceava, profesor coordonator: Irina Apetrei

Surdu Dina, Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, Republica Moldova, profesor coordonator: Olesea Rusu

Tuturor celorlalți participanți înscriși la această categorie li se vor acorda mențiuni.

Secțiunea POEZIE

Marele premiu:

Rednic Anastasia Mihaela, Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, Maramureș, profesor coordonator: Jenica Rad


Premiul I:

Andreescu Mihai, Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Apa, județul Satu Mare, profesor coordonator: Teodora Anca Andreescu

Dumitrașcu Iustina, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești, profesor coordonator: Mihaela Răducea

Premiul II


Țicală Vasile, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Dr. Iulia Tămaș

Oprișan Anastasia, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Sighetu Marmației, Maramureș, învățători: Lidia Korșinszki, Maria Viorica Jolopciuc

Pascariu Ioana Teodora, Școala Gimnazială „I. C. Brătianu” Iași, județul Iași, profesor îndrumător: Lăcrămioara Gabor

Socolan Anisia Maria, GPP „Guliver” Satu Mare, educatori: Anca Vezentan și Raluca Șipoș

Premiul III

Zah Tola Maria, Liceul Tehnologic Ulmeni, profesor coordonator: Anica Tohătan

Copăceanu Teodora, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești, profesor coordonator: Mihaela Răducea

Vilău Teohara, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești, profesor coordonator: Ruxandra Popescu

Premii speciale:


Conț Cristina, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Arhid. Adrian Dobreanu

Hereș Alexandra, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, județul Maramureș, profesor coordonator: Ștefania Petrișor

Lazăr Georgiana, Școala Gimnazială Satulung, Pribilești, profesor coordonator: Drd. Adela Maria Borșe

Tuturor celorlalți participanți înscriși la această categorie li se vor acorda mențiuni.

Dorim să mulțumim tuturor cadrelor didactice și elevilor participanți pentru implicarea și seriozitatea de care au dat dovadă.

Echipa de proiect

Arhid. Adrian Dobreanu
Responsabil Comunicații Media-online

 • Sfânta Liturghie arhierească cu ocazia începerii noului an școlar

Luni, 13 septembrie 2021, de la ora 8:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia începerii noului an școlar în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Din soborul părinților slujitori au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic și misionar și eclesiarhul Catedralei Episcopale, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, Pr. Bogdan Călin Stoica, secretar în cadrul instituției de învățământ menționată mai sus, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, slujitor al catedralei și duhovnicul Seminarului, Arhid. Gherasim Nap, Arhid. Prof. Drd. Daniel Fărcaș, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu și Diac. Ioan Onuț Păcurar, referent secretariat.

Au fost prezenţi elevii seminarişti alături de părinţii lor, cadrele didactice care își desfășoară activitatea la catedră, personalul auxiliar şi credincioşi.

Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Corului „Angelli” din cadrul Seminarului Teologic dirijați de Prof. Dr. Andrei Baboșan.

„Astăzi, pe lângă elevii seminariști prezenți în catedrală, sunteți și reprezentanții tuturor prietenilor și colegilor dumneavoastră care încep un nou an școlar. În rugăciunile din cadrul Sfintei Liturghii am cuprins pe toți în rugăciunile noastre: seminariști, elevi și preșcolari, și, L-am rugat pe Dumnezeu, să vă trimită multă înțelepciune, răbdare și cumințenie. Întotdeauna, de acum și până la finalizarea studiilor frățiilor voastre în instituțiile de învățământ, trebuie să aveți în minte trei direcții importante: una îndreptată spre Dumnezeu, una către părinții care v-au dat viață și v-au crescut, și, ultima, la fel de importantă, înspre părinții profesori și cadrele didactice care v-au îndrumat pașii în toată învățătura cea bună și folositoare”, a explicat Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

La final, pe soleea din fața Sfântului Altar, a fost oficiată Slujba de Tedeum cu prilejul începerii noului an școlar, după care, profesorii diriginți au mers împreună cu elevii în sălile de clasă pentru a le înmâna orarul și manualele școlare.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” s-a înfiinţat în contextul noilor condiţii de libertate, după decembrie 1989. În şedinţa din 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a aprobat reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, apoi, imediat după aceasta, vrednicul de pomenire IPS Arhiepiscop Justinian Chira a avut inițiativa înfiinţării unei şcoli teologice. La data de 10 mai 1991, Sfântul Sinod a aprobat înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Baia Mare, urmând ca apoi să fie primită autorizaţia din partea Secretariatului de Stat pentru Culte.  Foto.

 

Doamnelor, Domnilor directori, spre stiinta cadrelor didactice, Kinderpedia si Ministerul Educatiei si Cercetarii au semnat protocolul nr. 8736/ 19.03.2020, prin care platforma Kinderpedia este pusa la dispozitia scolilor publice, gratuit, pentru a depasi criza pe care educatia o traverseaza astazi. Toate functionalitatile platformei pot fi folosite de scolile publice fara costuri, pe parcursul acestui an scolar. 

Mai mult, o selectie de 11 module gândite special pentru scoala sunt disponibile gratuit, fara data de expirare.
 Kinderpedia este o solutie completa de comunicare si management ce include predare video la distanta, orar,  catalog, carnet de note, modul de teme si numeroase functionalitati smart, pentru o educatie conectata.
<format pdf>

HOTARAREA NR. 14/2021 din 12 februarie cu privire la aprobarea scenariilor de organizare si functionare a unitatilor preuniversitar de stat din judetul Maramures < format pdf>

PLATFORMA NATIONALA DE INFORMARE

VACCINARE COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro

 

OMEC nr. 3090/08.01.2021, pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 2021-01-08-3090-omec-suspendare-activ-prez-fizica-presc-&-elevi-in-upj.doc

 

DETALII <format pdf>

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” in presa -ianuarie 2020

GRAIUL MARAMURESULUI

DIRECTMM

ZIARUL LUMINA

SCHOOLS & COLLEGES IN BAIA MARE

<format pdf>

 

ELABORARE CURRICULUM

APEL SELECTIE <format pdf>

Selectie grup in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculum-ului

<format pdf>

 

BIOLOGIE

ONLINE

martie-aprilie 2020

OFERTA EDUCATIONALA

AN SCOLAR

2018-2019

Admitere - probele de aptitudini 2018

<format pdf>

<detalii>

 

Vizite arhierești în Protopopiatul Baia Mare

11 aprilie 2019 - Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului in vizita la "Seminarul Teologic Liceal Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare. Foto

 

Corul „Angelli" al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul", din Baia Mare

Premiul I și calificarea la etapa națională care va avea loc la Pitești între 22-25 aprilie 2019 .

Foto.

Azi, 29 martie 2019, în cadrul Olimpiadei Naționale Corale, etapa interjudețeană, desfășurată la Oradea, corul „Angelli" al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul", din Baia Mare, dirijor pr. prof. dr. Andrei Baboșan, a obținut Premiul I și calificarea la etapa națională care va avea loc la Pitești între 22-25 aprilie 2019 .
Felicitări tuturor

 

Luni, 10 septembrie 2018 – ora 08:00 - Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare cu ocazia începerii noului an școlar al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul.

DESCHIDEREA AN SCOLAR 2018-2019

Album Foto.

 

CENTRU EXAMEN

BACALAUREAT 2017-2018

COLEGIUL NATIONAL

"MIHAI EMINESCU" <format pdf>

 • ROSE - Program educational de sprijin Şcoală pentru elevii corigenţi”

Perioada 2-An II ROSE

9 IULIE 2018- 20 IULIE 2018

CONSULTATII ROSE - CORIGENTE

 • Lb romana -Marti, 17.07.2018, H: 11.00 - 14;

                      Joi, 19.07.2018, H: 11.00 - 14.00

 • Istorie/ geografie : 17.07.2018 si 18.07.2018
 • Logica: 17.07.2018, H: 9.00-11.00
 

OFERTA EDUCATIONALA

AN SCOLAR

2018-2019

Admitere - probele de aptitudini 2018

<format pdf>

<detalii>

Pliant -OFERTA EDUCATIONALA - AN SCOLAR 2017-2018

 • 3 septembrie 2018 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 5 septembrie 2018 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 6 septembrie 2018 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

 

 • CURS FESTIV CLASA A XII-A - JOI, 24 MAI 2018, la ora 10,00. Foto.
 • Întâlnirea promoţiei 2008 a Seminarului Teologic din Baia Mare
 • Marti, 22 MAI 2018 - Intalnirea de 10 ani - promotia 2008

Marţi, 22 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la întâlnirea promoţiei 2008 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, care a început, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la sfârşitul căreia a fost oficiată Slujba Te-Deum-ului de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra absolvenţilor în cei 10 ani scurşi de la absolvire.

În anul 2008 au absolvit Seminarul Teologic din Baia Mare 4 clase, care i-au avut diriginţi, o perioadă, pe profesorii Daniela Ciolte, Iulia Tămaş, Pr. Dr. Petrică Covaciu, Arhid. Drd. Daniel Farcaş.

Pe parcursul anilor de seminar directorii Seminarului au fost Pr. Dr. Cristian Ştefan şi Pr. Dr. Marius Nechita.

După Te-Deum, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adresat absolvenţilor de acum un deceniu un scurt cuvânt de învăţătură, în care le-a vorbit despre misiunea pe care o au de îndeplinit în viaţă, ca absolvenţi de seminar, viitori sacerdoţi, diaconi, arhidiaconi sau preoţi. Foto.

 
 • Acţiune de suflet a Corului de Copii şi Tineri ,,Gaudium”

Marţi, 25 ianuarie, a fost semnat un Parteneriat de colaborare între Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului - Corul de Copii şi Tineri ,, Gaudium ” şi Seminarul Teologic Liceal ,, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul ” din Baia Mare.

Acest parteneriat a venit în urma unei dorinţe de a face o faptă caritabilă, şi anume de a donarea unei tablete electronice pe care corul ,, Gaudium ” a câştigat-o în urma Concursului naţional ocazionat de Ziua internaţională a cântului coral (locul al II-lea), şi organizat de Cantus Mundi România, în luna decembrie a anului trecut.

La această acţiune au fost prezente persoane de specialitate în domeniu, între care, amintim pe Buda Cristina - inspector şcolar pentru învăţământ special, prof. Covaci Nicoleta Elena - directorul CSEI Baia Mare, Baic Monica Maria - profesor de Kinetoterapie şi arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu - coordonatorul şi dirijorul Corului de Copii şi Tineri ,, Gaudium ” din Baia Mare.

Înainte de semnarea propriu-zisă a parteneriatului între instituţii, o parte a membrilor Corului de Copii şi Tineri ,, Gaudium ” , au interpretat celor prezenţi la eveniment, în holul instituţiei, cântări folclorice şi religioase; la rândul lor, copii din cadrul Centrului Incluziv, au recitat câteva poezii cunoscute din opera eminesciană, ştiindu-se faptul că, acum o săptămână, a fost sărbătorită Ziua Culturii Naţionale.

,,Ne bucurăm fiindcă astăzi am reuşit să fim în mijlocul copiilor din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie inclusivă, oferind acest mic dar, o tabletă; nu am făcut altceva decât să donăm din puţinul nostru celor ce au mai multă nevoie în activităţile educative pe care le desfăşoară. Fiindcă, dar din dar se face rai!”, a precizat arhid. Adrian Dobreanu.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă are scopul să ofere servicii de instruire, educare, recuperare, profesionalizare şi integrare socio-profesională. Tinerii cu dizabilităţi sunt incluşi într-o şcoală deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi. Centrul Şcolar are ca ordonator principal de credite Consiliul Judeţean Maramureş.

CONCERTUL SOLEMN DE COLINDE "DUPA DATINI COLINDAM"

EDITIA A XIV-A.

IN CATEDRALA EPISCOPALA "SFANTA TREIME", B-DUL UNIRII NR. 17

Joi, 14 decembrie 2017, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la Concertul solemn de colinde „După datini colindăm”, ediţia a XIV-a, susţinut de cele mai bune patru coruri teologice din Eparhie.

Moment special pentru Regele Mihai I al Românie i

Concertul a început cu un moment dedicat Regelui Mihai I al României, la propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, ţinând cont că suntem în zilele de doliu declarate de Guvernul României. Aşadar, a fost ţinut un moment de reculegere, iar după aceea toate corurile au cântat „Veşnica pomenire”.

Coruri de anvergură naţională şi internaţională

Corurile care au evoluat în această seară în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare nu sunt nişte coruri obişnuite, ci coruri care au reprezentat învăţământul teologic din Eparhie la diferite competiţii din ţară şi din afara ei sau, pur şi simplu, au dat răspunsurile la Sfinte Liturghii în ţară şi peste hotare. Dar să vedem care sunt aceste coruri.

Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” , înfiinţat de profesorul Iustin Podăreanu, prezent în această seară la concert. Corul „Angelli” a luat fiinţă odată cu înfiinţarea Seminarului, la începutul anilor '90. A participat la zeci de concerte şi a făcut turnee în ţară şi străinătate. Corul este condus acum de Pr. Drd. Andrei Baboşan.

Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al Domeniului Teologie Ortodoxă din cadrul Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare . Este înfiinţat în anul 2000 de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă al C.U. „Nord” din Baia Mare, care îl conduce de la înfiinţare până în prezent.Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, înfiinţat de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu după târnosirea Catedralei, în 2003. A reprezentat cântecul coral religios în mai multe locuri din ţară. În prezent este condus de Prof. Dr. Cosmin Lauran.Corala Preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului este alcătuită din preoţi şi diaconi care slujesc la Sfintele Altare. A luat fiinţă în 2006 şi este condusă de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. A străbătut Europa, unde a cântat în marile oraşe, dar şi la Locurile Sfinte din Israel. Are voci rare, de excepţie, care înfrumuseţează cântarea cu nuanţe lirice aparte. O mare parte din preoţii care o compun au înfiin ț at sau instruiesc coruri în parohiile pe care le păstoresc.

Un public cunoscător al muzicii corale

Un public select şi avizat, bun cunoscător al muzicii corale, între care mulţi profesori de muzică, dirijori sau foşti dirijori de coruri, actuali corişti sau foşti corişti în coruri laice sau bisericeşti, a umplut până la refuz Catedrala Episcopală. Şi au avut ce să vadă ș i audă, pentru că a fost un concert de excepţie, pe care publicul creştin îl aşteaptă an de an. În Catedrală s-a aflat deputatul Cherecheş Viorica, dar şi alţi oameni politici, foşti demnitari ai judeţului. Au fost, de asemenea, spectatori din familiile coriştilor. Multele aplauze au răsplătit strădania coriştilor de a cânta din tot sufletul cele mai frumoase colinde.

„La întâlnirea finală cu Dumnezeu cred românii vor începe o colindă”

„Pentru că poporul român are cel mai frumos tezaur de colinde din toată lumea creştină, colinde ancestrale, până la cele din vremea noastră, alcătuite de cântăreţii de la strană, care sunt de o frumuseţe unică şi rară, eu cred că la întâlnirea noastră finală cu Dumnezeu Mântuitorul şi Dreptul Judecător, când vor veni toate neamurile pământului să dea răspuns ce rodire au adus în lumina Evangheliei pe care au primit-o prin Iisus Hristos în Care au crezut şi prin predica Sfinţilor Apostoli, cred că românii vor începe o colindă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi atunci Dumnezeu va deschide Porţile Cerului şi vor intra toţi românii în ritm de colindă ca să-L colinde pe Dumnezeu în Treime şi vor intra cu noi, românii, toate neamurile creştine, chiar dacă unele vor fi pierdut pe drum tezaurul creştin şi credinţa. Dumnezeu nu cred că va lăsa afară popoarele care au rodit de-a lungul istoriei în Evanghelie. Aceasta dorim, aceasta credem şi aceasta nădăjduim”, a afirmat în încheiere Preasfinţitul Părinte Iustin. Foto.

INCEPUT DE AN SCOLAR 2017-2018

DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR

2017-2018

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, astăzi, 11 septembrie 2017 începând cu ora 08.00, în Catedrala episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, a avut loc Sfânta liturghie prilejuită de deschiderea noului an şcolar preuniversitar din cadrul Seminarului Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare.

Sfânta liturghie a fost săvârşită de către un sobor de preoţi şi diaconi, care predau în învăţământul teologic. Amintim pe pr. prof.dr. Marius Nichita, Directorul Seminarului Teologic din Baia Mare; arhim.dr. Ioachim Tomoioagă, consilier eparhial; pr.prof. Florin Hoban, Inspector şcolar pentru religie în cadrul ISJ Maramureş; pr.prof.drd. Claudiu Pop, pr.prof. Claudiu Ciascai, arhid.prof.drd. Daniel Farcaş, pr. Stoica Calin şi arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu. Au fost prezenţi elevii seminarişti din cadrul STOR Baia Mare, alături de părinţii lor şi de credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi seminarişti dirijaţi de pr.prof.drd. Andrei Baboşan.

La Sfânta Liturghie a participat şi domnul Cătălin Cherecheş, Primarul Municipiului Baia Mare.

La final s-a oficiat Slujba de Te-Deum, urmată de citirea mesajelor pentru început de an şcolar: astfel, arhim.dr. Ioachim Tomoioagă a dat citire mesajului cu privire la începutul anului şcolar 2017-2018 al Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi părinteasca binecuvântarea a Preasfinţitului Părinte Iustin; pr.prof. Florin Hoban a dat citire mesajului transmis de către conducerea Inspectoratului Judeţean Maramureş; pr.prof.dr. Marius Nechita a urat bun venit elevilor seminarişti în anul şcolar 2017-2018, aducând la cunoştinţă câteva câteva chestiuni administrative şi de organizare la început de an şcolar. Foto.

BAC 2017

 • TELEFONUL VERDE LA CARE SE POT SESIZA NEREGULILE SAU DISFUNCTIILE LA EXAMENE NATIONALE
 • TEL. VERDE NATIONAL: 0800801100-telefon gratuit sau site: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro-unde se pot semnala nereguli aparute in organizarea su derularea examenelor nationale sau eventuale fapte de coruptie
 • TEL. VERDE al ISJMM: 08008160262-telefon gratuit
 • CURS FESTIV CLASA A XII-A - 23 MAI 2017 la ora 10,00- la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare. Foto.

 • ATESTAT 2017
 • PERIOADA DE SUSTINERE A ATESTATULUI:
 • 19.05.2017 - prezentarea lucrarii
 • 22.05.2017 - probele practice

 • Admitere - probele de aptitudini 2017<detalii>

 • INSCRIERE POSTLICEAL!!! ASISTENT MEDICAL GENERALIST-SCOALA DE STAT-

 • Vineri 27 ianuarie 2017 , Preasfintitul Parinte Iustin, a vizitat Seminarul Teologic,,Sf. IosifMarturisitorul,, din Baia Mare, a stat de vorba cu directorul scolii teologice Pr. Prof. Dr. Marius Nechitasi cu cadrele didactice,dupa care a vizitat salile de curs. Foto.

Un regal într-un ţinut voievodal. Foto.

Duminică, 18 decembrie 2016, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul ales al Maramureşului şi Sătmarului, a participat la Concertul solemn de colinde intitulat „Colind în cer şi pe pământ”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Au evoluat în faţa catedralei arhipline cele mai bune coruri bisericeşti ortodoxe care există în acest moment în Episcopie: Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijor pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu; Corala „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijor pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu; Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie Ortodoxă din Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare, dirijat de pr. lect. univ. dr. Teofil Stan; Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijor pr. prof. drd. Andrei Baboşan; Grupul Bizantin Bărbătesc „Theologos” al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, dirijat diac. prof. drd. Adrian Dobreanu.

Au fost interpretate, în total, peste 30 din cele mai frumoase colinde, armonizate pe două sau mai multe voci, iar concertul a putut fi urmărit prin internet în ţară şi în întreaga lume.

Concertul solemn de colinde a fost considerat de P.S. Episcop Iustin „un regal într-un ţinut voievodal”. „Însuşi spaţiul în care ne găsim (nivelul I al Catedralei Episcopale n.r.), a spus Arhiereul maramureşean, este ca şi peştera din Betleem. Parcă aici colindul revine la baza lui, la rădăcina lui. Parcă aici simţim colindul păstorilor, şi al magilor, şi al îngerilor, care au venit la Naşterea Mântuitorului în Betleem. Este mesajul de pace şi de bunăvoire între oameni. Este mesajul de speranţă. Este mesajul de unitate în jurul Mântuitorului Iisus Hristos. Totul este darul lui Dumnezeu făcut umanităţii prin întruparea Fiului Său, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.”

Fără Iisus Hristos lumea naufragiază

Iar după aceasta P.S. Iustin a continuat cu afirmaţii pentru susţinerea valorilor creştine ale poporului român: „Cât de important este să ne păstrăm valorile creştine într-o lume care se păgânizează! Cât de important este să ne raportăm la rădăcini! Modernitatea pentru noi nu însemnează abandonarea valorilor sfinte, abandonarea rădăcinilor, abandonarea esenţialului, a celor mai importante lucruri care ne-au şlefuit sufletul şi inima noastră de creştini, ci modernitatea înseamnă aducerea tradiţiei în actualitate. Ori biserica tocmai acest lucru face. Ce poate să fie mai modern decât o astfel de construcţie cum este catedrala noastră? Simplitate cuceritoare, dar de o nobleţe voievodală. Ce poate să fie mai frumos decât colindul nostru străbun exprimat cu sufletul? Noi cântăm şi artistic şi se depun eforturi mari ca să facem artă interpretativă, dar se cântă cu sufletul, cu multă bucurie. Să ajute Dumnezeu poporul român să ne păstrăm credinţa şi să o mărturisim în secolul XXI şi în continuare. Şi pe Hristos. Fără Hristos lumea naufragiază. Dacă îl abandonăm pe Hristos, lumea nu mai are rezolvare. Doar împreună cu Hristos, care a venit să ne colinde, în lumina programului pe care Dumnezeu l-a avut cu umanitatea, doar împreună cu Hristos se pot rezolva problemele dificile ale umanităţii şi ale creştinătăţii, a spus răspicat Părintele Episcop.”

Voci rare

Concertele solemne de Naşterea Domnului au o vechime de câţiva ani buni, iar calitatea lor a crescut de la an la an, încât acum se poate spune, fără ezitare, că un astfel de concert, ca amploare, dimensiune şi calitate nu prea are egal în ţară.

În primul rând, pentru că şi-a spus cuvântul nivelul ridicat al interpretării fiecărui cor, dificultatea putând fi depăşită doar de vocile foarte exersate şi talentate. Ori astfel de voci au existat la fiecare cor, ca să nu mai vorbim de solişti, care au fost voci rare, cu un timbru aparte. Fie că vorbim de protopopul Ioan Socolan din Satu Mare, diaconul Ionuţ Pleş, Ioana Botiş, Paula Coteţ, Lăcrimioara Rostaş, Marcela Latiş sau colaboratorii Răzvan Paşca şi Horaţiu Rusti.

Suntem convinşi că mulţi din cei ce au fost la concertul din Catedrală se gândesc deja la concertul de colinde de la anul.

Binecuvântare pentru un nou an şcolar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul începutului noului an şcolar 2016-2017:

Începutul noului an şcolar 2016-2017 este prilej de bucurie şi de emoţie pentru elevi, părinţi şi cadre didactice, precum şi de conştientizare a valorii educaţiei autentice în viaţa copiilor şi a tinerilor.

Într-o societate secularizată şi globalizată, în care copiii şi tinerii sunt îndemnaţi să gândească în termeni de succes material şi „să se descurce individual”,   este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a cultiva valorile perene ale persoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unită cu responsabilitatea şi fericirea personală unită cu solidaritatea comunitară.

Biserica, prin rolul ei spiritual şi educaţional, doreşte să vină în întâmpinarea tinerilor care caută un sens al vieţii şi al devenirii lor în societate. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 „ An omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi „ An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, care au unit bucuria credinţei cu lumina culturii. Copiii şi tinerii doresc să fie iubiţi şi să iubească, să crească afectiv, intelectual, spiritual şi fizic, printr-o educaţie adecvată. De aceea, ei au nevoie să fie ascultaţi şi încurajaţi, dar şi ajutaţi şi îndrumaţi, mai ales când idealul lor sincer se întâlneşte cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creşterea şi maturizarea lor înseamnă efort intelectual şi fizic, speranţă şi perseverenţă.

Recent, în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat   „ Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea”, la Bucureşti. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite ţări au identificat problemele specifice generaţiei lor şi au propus posibile soluţii.   Entuziasmul, dăruirea şi cooperarea tinerilor la această întâlnire arată dorinţa implicării active a tinerilor în viaţa Bisericii şi a societăţii, precum şi importanţa organizării       în continuare a unor astfel de evenimente, pentru că adevărata bucurie se naşte din comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare şi conlucrare în comunitate.

Prin cateheza parohială, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberele de copii şi multe activităţi culturale, social-filantropice şi ecologice pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte,   Biserica face eforturi să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei şi al comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, să suplinească lipsa de afecţiune părintească acolo unde părinţii sunt absenţi, să descopere şi să   încurajeze spiritual şi material copiii talentaţi pentru a face roditoare darurile primite de la Dumnezeu, spre bucuria familiei şi a comunităţii.

Acum, la început de an şcolar, adresăm elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice părintească binecuvântare, rugându-ne lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, ajutor şi multă bucurie în promovarea unei educaţii integrale, deopotrivă intelectuale şi spirituale, personale şi sociale, spre binele familiei, Bisericii şi poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • 10 ani de învăţământ teologic la Satu Mare. Foto.

Marţi, 13 septembrie 2016 , Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a participat la festivitatea de deschidere a anului şcolar la Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Festivitatea de deschidere a început la biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din curtea liceului, în Altarul de Vară, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un sobor alcătuit din preoţi profesori din acest liceu, preoţi foşti absolvenţi ai liceului, în frunte cu directorul pr. Gabriel Groza, şi pr. conf. univ. dr. Adrian Paul, de la Centrul Universitar”Nord” din Baia Mare. La Sfânta Liturghie a asistat P.S. Iustin Sigheteanul şi pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare.În biserică s-au aflat părinţi ai elevilor şi credincioşi din parohie veniţi să se roage împreună cu preoţii.Un educativ cuvânt de învăţătură a rostit P.S. Iustin Sigheteanul pentru elevii acestui liceu, vorbind despre educaţie şi însemnătatea învăţământului teologic în Satu Mare, municipiu în care există mai multe şcoli confesionale.Directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt”, pr. prof. Gabriel Groza, a reliefat realizările care au fost concretizate în cei 10 ani de învăţământ teologic sătmărean, despre rezultate deosebite pe care le-au obţinut elevii acestei unităţi şcolare în cei 10 ani de existenţă.

P.S. Iustin Sigheteanul i-a oferit directorului, pentru biblioteca liceului, Monografia-album „Chivote ale Credinţei” cu cele 30 de mănăstiri şi 10 schituri din Eparhie. P.S. Iustin Sigheteanul, însoţit de directorul liceului, a vizitat unitatea de învăţământ, reabilitată în totalitate înaintea acestui an şcolar, pe bobocii din clasa I, cu care a stat de vorbă.

Sărbătoarea celor 10 ani de învăţământ teologic

Evenimentul aniversar la un deceniu de învăţământ teologic sătmărean a fost marcat la Filarmonica „Dinu Lipati” din Satu Mare, sub genericul „10 ani de nota 10”. Despre cei 10 ani de pionierat în învăţământul teologic ortodox în Satu Mare a fost prezentat un film documentar, în care s-a făcut referire la realizările din fiecare an din această perioadă.La momentul muzical al sărbătorii, copiii din clasa a II-a au încântat audienţa cu un potpuriu de cântece populare, îmbrăcaţi în frumoasele costume de Codru. Cântece din zonă a interpretat şi solistul Petrică Mureşan, venit cu melodii din zona Codrului.În continuare, 10 absolvenţi, câte unul din fiecare an, au fost premiaţi de conducerea liceului: elevi care au făcut cinste liceului, şefi de promoţie şi olimpici premiaţi la concursurile naţionale, azi răspândiţi în lume şi în ţară.Directorul Liceului, pr. prof. Gabriel Groza, a oferit apoi „Placheta Aniversară” pentru cei care au contribuit la susţinerea învăţământului teologic ortodox sătmărean. Prima „Plachetă Aniversară” a fost oferită Înaltpresfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, Întâistătătorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Apoi a primit „Placheta Aniversară” P.S. Iustin Sigheteanul, care răspunde, din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, de învăţământul teologic din judeţele Satu Mare şi Maramureş. Au mai primit „Plachetă Aniversară” protopopul pr. Ioan Socolan, care a participat la deschiderea primului an şcolar al Liceului „Nicolae Steinhardt”, fostul primar al municipiului Satu Mare, Iuliu Ileş, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Călin Durla, foşti conducători de instituţii, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, foşti primari sau viceprimari, Marcela Papici, Radu Roca şi alţii.În cuvântul său, inspectorul general şcolar Călin Durla a apreciat activitatea liceului în cei 10 ani ca fiind foarte bună, cu cadre didactice model, din toate punctele de vedere, o şcoală în care se face învăţământ de calitate.

P.S. Iustin Sigheteanul a binecuvântat pe mai departe lucrările învăţătoreşti de la Liceul „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare şi i-a îndemnat pe toţi, cadre didactice şi elevi, să reprezinte cu cinste învăţământul teologic în această zonă a Episcopiei.La festivitate au luat parte directori de instituţii din Satu Mare, de licee şi şcoli generale, aproape întreaga echipă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, alţi invitaţi. Despre necesitatea existenţei acestui liceu vorbesc şi cifrele de şcolarizare, care au crescut de la 176 de elevi în 2007, la 586 de elevi în 2016, şi şcolarizarea pe toată gama învăţământului: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Vorbim şi de o şcoală modernă, europeană, care, pe lângă rugăciune, derulează şi proiectele europene ca ERASMUS şi COMENIUS. Tot realizările din liceu s-au făcut cu binecuvântările ierarhilor, care au rodit, în primul rând, în creşterea claselor de liceu: trei clase în loc de una, cu specializări diferite: pedagogic, filologic şi teologie, aceasta identică cu cea a seminarelor teologice

 

 • Deschiderea noului an şcolar la Seminarul din Baia Mare. Foto.

Luni, 12 septembrie 2016 , cu începere de la ora 8,00, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia deschiderii noului an şcolar la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

O tradiţie care se respectă de mai mulţi ani

Sărbătoarea începerii noului an şcolar la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare se face de mai mulţi ani în prezenţa Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul, care oficiază, în fruntea unui sobor de preoţi, Sfânta Liturghie, la care participă elevii celor două specializări, teologie ortodoxă şi ştiinţe ale naturii. Din anul 2014, de când avut loc fuziunea dintre Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" şi Liceul Teoretic Sanitar a devenit o tradiţie ca începutul de an şcolar să aibă loc în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare. Alături de cei 550 de elevi de la cele două specializări, la Sfânta Liturghie şi la slujba de Te Deum au participat şi cele 52 cadre didactice şi părinţii elevilor, precum şi cei 112 boboci, câţi sunt în cele 4 clase cu două specializări.În anul şcolar 2014-2015, Seminarul Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare a fuzionat cu Liceul Sanitar din municipiu, rezultând o singură unitate şcolară.Din sobor au făcut parte pr. lect. univ. dr. Marius Nechita, directorul Seminarului, pr. prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru judeţul Maramureş, pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu, profesor de muzică, preoţi profesori şi preoţi slujitori ai Catedralei Episcopale. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de seminarişti, conduşi de pr. prof. drd. Andrei Baboşan.În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Ioan Claudiu Pop, pe seama Parohiei Ciolt, ca urmare a concursului organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, la care a participat şi a luat nota cea mai mare. Tot în timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Radu Gheorghe Maxim.

Mesajul Preafericitului Patriarh Daniel a fost citit de directorul Seminarului, pr. lect. univ. dr. Marius Nechita.

La finalul slujbei de Te Deum, P.S. Iustin a oferit celor doi directori, prof. Daiana Breban şi pr. prof. lect. univ. dr. Marius Nechita, Monografia-album a Protopopiatului Baia Mare, pentru a face parte din biblioteca şcolii.

Cuvântul de învăţătură

P.S. Iustin Sigheteanul a vorbit elevilor despre Biserica – şcoală pentru toată viaţa, despre Biserică – Şcoală şi Biserica - Spital.

„În lumea aceasta tineretul este manipulat foarte frecvent şi se încearcă să fie dus spre o direcţie care nu o să-i aducă fericirea şi pacea sufletească, şi nici împlinirea şi nici succesul în viaţă, a spus P.S. Iustin Sigheteanul. O educaţie adevărată este aceea în care şi sufletul, şi inima, şi mintea, adică toată fiinţa, sunt antrenate în procesul educaţional. Ori numai prin credinţă şi ştiinţă la un loc omul poate fi educat în chip desăvârşit. Biserica tocmai acest lucru face.”

INCEPUT DE AN SCOLAR 2016-2017
 • DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR 2016-2017 - Deschiderea noului an scolar 2016-2017, luni 12 septembrie 2016, la ora 8:00, la Catedrala Episcopala "Sf. Treime", Baia Mare.
 • CAZAREA IN INTERNAT -DUMINICA 11 SEPTEMBRIE 2016

REZULTATE ADMITERE - la probele de aptitudini - MAI 2016 <FORMAT PDF>

REZULTATE ATESTAT- MAI 2016 <FORMAT PDF>

 

OFERTA EDUCATIONALA

AN SCOLAR

2016-2017

Admitere - probele de aptitudini 2016 <detalii>

TARGUL OFERTELOR EDUCATIONALE 2016-locul II <diploma>

 • Pliant -OFERTA EDUCATIONALA - AN SCOLAR 2016-2017-
 • Brosura ADMITERE 2016 <format pdf>
 • 19-20 mai 2016 eliberarea anexelor fişelor de înscriere de la şcoala gimnazială a candidatului, în vederea participării la probele de aptitudini

 • 23-24 mai 2016 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 27 mai 2016 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 30 mai 2016 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • 31 mai 2016 afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

 • Flayer-oferta educationala 2016-2017

ELABORARE CURRICULUM

APEL SELECTIE <format pdf>

Selectie grup in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculum-ului

<format pdf>

 
SAPTAMANA 18-22 APRILIE 2016 PROGRAMUL "SCOALA ALTFEL" <format pdf>
REZULTATE SIMULARE BAC 2016

INSCRIERE POSTLICEAL!!!

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

-SCOALA DE STAT-

SPRIJIN PENTRU ANGAJARE INTR-O UNITATE MEDICO-SANITARA DIN TARA SAU DIN UE

TELEFONUL VERDE LA CARE SE POT SESIZA NEREGULILE SAU DISFUNCTIILE LA EXAMENE NATIONALE
 • TEL. VERDE NATIONAL: 0800801100-telefon gratuit sau site: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro-unde se pot semnala nereguli aparute in organizarea su derularea examenelor nationale sau eventuale fapte de coruptie
 • TEL. VERDE al ISJMM: 08008160262-telefon gratuit
 

 • P.S. Iustin Sigheteanul a participat la premierea elevilor de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare

Vineri, 27 mai 2016, de la ora 10,00 , Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a participat la premierea celor mai buni elevi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi la cursul festiv de absolvire a acestei unităţi şcolare, a celor din anul terminal.

Cursul festiv a început cu slujba Te-Deum-ului, oficiată de trei preoţi profesori ai unităţii de învăţământ – pr. Florin Hoban, inspector şcolar de religie, pr. dr. Petrică Covaciu şi pr. drd. Claudiu Pop, care mulţumire lui Dumnezeu că şi-a revărsat darurile peste Seminar, obţinându-se rezultate deosebite la învăţătură.

P.S. Iustin Sigheteanul a felicitat pe cei 117 absolvenţi ai anului terminal de la cele două specializări – teologie şi ştiinţele naturii - pentru rezultatele la învăţătură obţinute în acest an şcolar şi le-a spus elevilor cât de importante sunt cele două şcoli şcolare pentru învăţământul băimărean, adică şcoala pentru suflet şi şcoala pentru trup. P.S. Iustin Sigheteanul a subliniat deplina înţelegere şi colaborare între cadrele didactice de la secţia de Teologie şi secţia de ştiinţe ale naturii, a încurajat elevii pentru noile etape ale vieţii, i-a îndemnat să rămână în credinţă, în dragoste de Dumnezeu, şi a mulţumit profesorilor de la cele două secţii şi părinţilor care i-au sprijinit.

Pr. Florin Hoban a subliniat importanţa spaţiului în care se desfăşoară această festivitate, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, care, cu o zi în înainte, a găzduit sărbătorirea primei promoţii de absolvire a Seminarului Teologic băimărean, a precizat că în viaţă sunt foarte importante trăirile şi simţirile, le-a urat absolvenţilor drum bun în viaţă, mult succes binecuvântat în viaţa personală şi pe plan profesional.

Ca o surpriză a venit anunţul P.S. Iustin Sigheteanul că 10 dintre elevii celor două secţii, câte 5 de la fiecare, vor beneficia de o tabără gratuită de trei zile la Izvoare, pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură. Foto.

Hramul Seminarului Teologic din Baia Mare la un sfert de veac de existenţă. Foto.

 

Studenţii de la Departamentul de Teologie Ortodoxă al Centrului Universitar Nord din Baia Mare şi cei ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi-au sărbătorit azi, sâmbătă, 30 ianuarie, prin Sfânta Liturghie Arhierească, ocrotitorii, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare şi-a sărbătorit hramul „Sfântul Ierarh Grigore Teologul” tot în această săptămână, luni, 25 ianuarie.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un sobor de 16 preoţi şi 9 diaconi, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pe care ierarhii şi preoţii maramureşeni o numesc Catedrala Tinerilor. Hramul şcolilor teologice maramureşene se sărbătoreşte aici din 2003, de când a fost târnosit primul nivel al Catedralei Episcopale.

Soborul a fost format din preoţi şi diaconi cadre didactice, din care au făcut parte pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Departamentului de Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar Nord, pr. lect. univ. dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu, dirijorul Corului „Doxologia” al Catedralei Episcopale băimărene, arhim. dr. Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia, arhim. dr. Casian Filip, ecleziarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, protos. Varlaam Coroian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia, alţi preoţi profesori şi preoţi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date, alternativ, de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al teologilor din Centrul Universitar, dirijat de lect. univ. dr. Teofil Stan, şi Corul „Angelli” al Seminarului Teologic, dirijat de pr. drd. Andrei Baboşan.

În rândul credincioşilor s-au aflat prefectul Anton Rohian, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, părinţi şi bunici ai elevilor, oficialităţi judeţene şi municipale, credincioşi statornici ai Catedralei.

La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a acordat titlul de stavrofor pr. Claudiu Pop, profesor de aproape un deceniu la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, şi diaconului Ionuţ Todorca, de la Centrul Eparhial, iar prof. Daiana Breban, director adjunct, conducătoarea liceului sanitar, Gramata Episcopală, în semn de „înaltă apreciere şi preţuire pentru promovarea învăţământului românesc la standardele cele mai înalte, pentru relaţiile colegiale cu profesorii şi purtarea de grijă faţă de elevii acestui liceu, precum şi pentru fuzionarea în cele mai amiabile şi frumoase auspicii şi speranţe cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

În cuvântul de învăţătură, adresat credincioşilor, rostit la momentul pricesnei, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a vorbit despre viaţa de sfinţenie pe care au dus-o cei Trei Ierarhi, mari dascăli ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu, şi Ioan Gură de Aur, care sunt, de aproape un secol, ocrotitorii şcolilor teologice ortodoxe din întreaga lume. Aceşti mari Sfinţi Părinţi luminători şi stâlpi ai Ortodoxiei au trăi în secolul IV, numit veacul de aur al Bisericii, pentru că la Sinodul I din anul 325 de la Niceea s-au alcătuit primele 7 capitole din Crez sau Simbolul Credinţei, iar la Sinodul de la Constantinopol, din anul 381, prezidat de Sfântul Grigorie Teologul, unul din cei Trei Ierarhi sărbătoriţi azi, în calitatea sa de Patriarh al Constantinopolului, mare gânditor şi teolog, s-au alcătuit celelalte 5 capitole. Mari au fost aceşti Părinţi Sfinţi ai Bisericii, pentru că părinţii lor au fost sfinţi, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul.

Şi cum aceşti Sfinţi s-au format în familii cu mare evlavie creştină, este încă o dovadă de netăgăduit că familia este cea mai frumoasă şi luminoasă icoană, creatoare de valori, formată din bărbat, soţie şi copii, iar Dumnezeu a aşezat-o ca prima celulă a umanităţii, baza societăţii, unde de mic se învaţă a face bune sau rele. În familie s-au născut marii sfinţi, marile personalităţi, marile genii, marii creatori, marii domnitori creştini, împăraţi şi voievozi, mari filozofi, mari compozitori, toţi în sânul familiei celei mici, mama, tata şi copiii, şi s-au dezvoltat în familia cea mare, Biserica. Fără lumina familiei, fără biserică, fără Lumina lui Hristos, omul devine orb. Îl orbeşte păcatul. Îl orbeşte lumea depărtată de Dumnezeu şi desacralizată, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul. De aceea, Biserica nu aduce nimic nou, nu spune nici o noutate când vorbeşte despre normalitate, când apără familia şi când cinsteşte mamele Sfinţilor Părinţi. În familia Sfântului Vasile cel Mare, de exemplu, au fost mai mulţi sfinţi.

Conducătorii şcolilor teologice au primit pentru bibliotecile instituţiilor cărţi şi reviste apărute în ultimul timp la Editura Episcopiei.

Pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare a fost azi o zi de îndoită sărbătoare: hramul, ca şcoală teologică, prin sărbătorirea patronilor spirituali, Cei Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, iar în al doilea rând împlinirea a 25 de ani de existenţă, ani rodnici, ani de împliniri. De la înfiinţare, peste 1.000 de seminarişti au absolvit această şcoală teologică de grad liceal, a spus pr. lect. univ. dr. Marius Nechita, directorul Seminarului, care a mulţumit tuturor oaspeţilor şi Catedralei pentru că găzduieşte acest eveniment de mai mulţi ani.

ALBUM FOTO BALUL BOBOCILOR 2015
 • Luni 14 septembrie 2015, de Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci, PS Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat in Catedrala Episcopala, ocazie cu care a deschis si noul an scolar la Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Marturisitorul" si Liceul Sanitar, care formeaza impreuna o singura scoala sub sigla seminarului, cadrele didactice si elevii participand la Sfanta Liturghie. In cadrul Sfintei Liturghii diaconul Gaborean Adian Vasile a fost hirotonit intru preot pe seama Parohiei Bozanta Mica Prot. Baia Mare, iar teologul Daniel Farcas, profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic a fost hirotonit intru diacon. La sfarsitul Sfintei Liturghii s-a dat citire mesajului Preafericitului Parinte Patriarh Daniel transmis cu ocazia inceperii noului an scolar. Un eveniment aparte a fost iesirea in procesiune si sfintirea crucii de 12 m inaltime, instalata pe esplanada catedralei si care urmeaza sa fie ridicata si montata pe cupola centrala la terminarea acesteia. Foto.
 • Marti 26 mai 2015 de la ora 11.00, Preasfintia Sa a asistat in Catedrala Episcopala la Slujba Te-Deumului si la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a de la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfantul Iosif Marturisitorul,, si Liceul Sanitar din Baia Mare. Cele doua scoli au fuzionat in toamna anului 2014, pastrandu-si fiecare specificul vocational. Foto.
 • In cadrul Targului Ofertelor Educationale a fost organizat si un simpozion care s-a axat pe viitoarea cariera a liceenilor. Evenimentul s-a desfasurat astazi, 15 mai, la Centrul de Instruire si Marketing, iar participanti au fost elevi de la licee din intreg judetul. Liceenii au avut ocazia sa-si prezinte eseurile realizate de ei, iar un juriu format din profesori a evaluat eseurile si le-a premiat pe cele mai reusite. 
 
 • Seara duhovnicească organizată de Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, luni 23 Martie 2015 de la ora 16.00 , cu invitaţia PS Iustin Sigheteanul. S-a săvârşit Slujba Canonului cel Mare a Sfântului Andrei Criteanul şi s-a săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite Foto.
 

 • 23 -27 februarie 2015 –Seară duhovnicească la început de post , organizată de Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare , cu invitaţia PS Iustin Sigheteanul.

 

 
 

 

TRANSMSIUNE ONLINE CATEDRALA EPISCOPALA SFANTA TREIME BAIA MARE

14 decembrie 2014, ora 17
Live streaming video by Ustream

 

 

Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, Vă invită la “Concertul Tradiţional de colinde”, care va avea loc în data de 14 decembrie 2014, ora 17, în Catedrala Episcopală, B-dul Unirii.

Concertul va fi susţinut de:

 • Corul “Doxologia al Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare şi Corala “Arhanghelii a preoţilor din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, dirijate de pr. prof. dr. Petrică Aurelian Covaciu;
 • Corul “Sfântul Ioan Damaschinul , al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, dirijat de pr. prof. dr. Teofil Stan
 • Corul “Angelli al Seminarului Teologic Liceal “Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de pr. prof. drd. Andrei Baboşan.

 
 • Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Seminarului „Sfantul Nicolae” din Zalau, elevii Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, vor participa la Festivalul Concurs de Teatru Religios „Sf. Nicolae” Zalău in data de 5 decembrie 2014
 • Organizatori: Farcaş Daniel, Petruş Silviu, Verdeş Vlad - Presedinte ASCOR. Foto.
 • Sub îndrumarea Prof. Faur Rozalia, 28.11.2014 s-a sarbatorit ziua de
 • 1 decembrie – Ziua Naţională a României - Foto-

 • Luni 15 Septembrie, P.S. Iustin Sigheteanul a Savarsit Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala cu ocazia inceperii noului an scolar la Seminarul Teologic Sf. Iosif Marturisitorul. Dupa Sf Liturghie s-a dat citire mesajului Preafericitului Parinte Patriarh Daniel adresat elevilor, parintilor si profesorilor si s-a savarsit slujba Te-Deumului. Foto.
 • De la ora 11.00 PS Iustin Sigheteanul a savarsit Slujba Te-Deumului pentru elevii si cadrele didactice de la Liceul Sanitar si scoala postliceala, care a fuzionat cu Seminarul Teologic din Baia Mare. Preasfintia Sa a adresat cu acest prilej un cuvant de binecuvantare. Foto.
 • Deschiderea noului an scolar 2014-2015, luni 15 septembrie 2014, la ora 8:00, la Catedrala Episcopala "Sf. Treime", Baia Mare.

  Deschiderea noului an scolar 2014-2015, la clasele de stiinte ale naturii si Postliceal Sanitar luni 15 septembrie 2014, la ora 11:00 in Sala Millennium .

CORIGENTE 2014 CLASA IX-XI - AN SCOLAR 2013-2014

CORIGENTE 2014 CLASA A XII-A - AN SCOLAR 2013-2014

 • Joi 19 Iunie, de la ora 10.00, P.S. Iustin Sigheteanul a participat la serbarea de incheiere a anului scolar la Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Marturisitorul,, din Baia Mare. Festivitatea a fost una solemna, precedata de Slujba Te-Deumului, urmata de acordarea premiilor si s-a desfasurat in Catedrala Episcopala ,,Sf. Treime,,. La sfarsitul serbarii P.S. Iustin Sigheteanul a oferit din partea Episcopiei Maramuresului si Satmarului 10 premii in bani si revista Ortodoxia Maramureseana tuturor elevilor premianti. Foto.

 • Peste o mie de baimareni au avut parte de o seara plina de emotie si bucurie cu ocazia concertului de pricesne, oferit de primarul Catalin Chereches. Evenimentul s-a desfasurat duminica, 6 aprilie 2014, la Teatrul Municipal Baia Mare, iar pe scena au urcat Florentina Giurgi, Rafila Barbos, Corul Angelli al Seminarului Teologic Ortodox „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Baia Mare si parintele Cristian Pomohaci. Organizat in pragul Pastelui, cea mai mare sarbatoare a crestinilor, concertul s-a dovedit a fi o binecuvantare pentru cei prezenti.

 • Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Ortodox Român „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, din Baia Mare, dirijor Arhid. prof. Andrei Babosan, onorează invitaţia făcută de Excelenţa sa, Domnul Ministru al Educaţiei Naţionale, Remus PRICOPIE, de a intona Imnul de Stat al României „Deşteaptă-te, române!” în deschiderea Conferinţei Europene pe Educaţie, eveniment aflat pe agenda preşedinţiei elene a U.E., desfăşurat la Ateneul Român, la data de 10 martiei 2014,ora 19.30.

  Delegatia este condusa de Pr. Dr. Marius Nechita - Directorul Seminarului Teologic Ortodox Român „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, din Baia Mare . 

INREGISTRARE DE LA ATENEUL ROMAN

http://www.youtube.com/watch?v=i5x4EC9H_FE

http://trinitastv.ro/stiri-video/seminaristi-baimareni-in-vizita-la-patriarhie-43188 -

JOI, 30 ianuarie 2014 (Sf. Trei Ierarhi)

 • Conducerea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Iosif Mărturisitorul" şi Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere Baia Mare au plăcerea de a vă invita la sărbătoarea şcolilor teologice, joi 30 ianuarie 2014 (Sf. Trei Ierarhi), având următorul program:

- Ora 9,30 - Sf. Liturghie arhierească în Catedrala Episcopală "Sf. Treime" (B-dul Unirii)

INREGISTRARE DE LA CATEDRALA EPISCOPALA

 

 

 • Conducerea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Iosif Mărturisitorul" are plăcerea de a vă invita la Concertul tradiţional de colinde susţinut de Corul "Angelli" al Seminarului Teologic dirijat de Arhid. Prof. Baboşan Andrei şi invitaţii săi: Corul "Ioan Damaschinul" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. Prof. Stan Teofil şi Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sf. Treime" dirijat de Pr. Prof. Petrică Covaciu.

Concertul va avea loc la Catedrala Episcopală "Sf. Treime" (Bd. Unirii) din Baia Mare,

DUMINICA, 15.12.2013, ora 17:00.

INREGISTRARE DE LA CATEDRALA EPISCOPALA

 

 

"EUROPA LA CONFLUENTA TIMPURILOR SI SPATIILOR"

MARTI, 19 NOIEMBRIE 2013, ORA 17:00

SALA LICEULUI DE ARTE BAIA MARE

 • COORDONATORI: Prof. Dr. Nadia Roman, Prof. Daniel Farcas, Prof. Olivia Hossu, Arhid. Prof. Andrei Babosan

EVENIMENT CULTURAL CARITABIL - ACCESUL SE VA FACE PE BAZA UNEI DONATII, DE ORICE FEL, CARE VA AJUNGE ULTERIOR LA CEI NEVOIASI

 
 • Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat elevilor, părintilor şi profesorilor, cu ocazia deschiderii anului şcolar 2013-2014 (16 septembrie 2013)<detalii>
 • Deschiderea noului an scolar 2013-2014, luni 16 septembrie 2013, la ora 8:00, la Catedrala Episcopala "Sf. Treime", Baia Mare. <detalii>
 • Marti 18 Iunie, de la ora 9.30, P.S. Iustin Sigheteanul a participat la serbarea de sfarsit de an scolar la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Iosif Marturisitorul” care s-a desfasurat in Catedrala ,,Sf. Treime” din Baia Mare. Serbarea a debutat cu Slujba Te-Deumului de multumire. Dupa oferirea premiilor de catre diriginti, P.S. Iustin Sigheteanul a premiat 16 elevi, la recomandarea conducerii seminarului, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si la diferite olimpiade, precum si pe cei care nu au avut nici o absenta in catalog si au participat la toate slujbele religioase. P.S. Sa a inmanat din partea Fundatiei ,,N. Steinhardt” o diploma culturala si un premiu de 200 ron. Foto.
 • Marti 18 iunie 2013, P.S. Iustin Sigheteanul participa la serbarea de sfarsit de an scolar al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, in Catedrala Episcopala.

 • Miercuri 30 Ianuarie, de Sarbatoarea ,,Sfintilor Trei Ierarhi", P.S. Iustin Sigheteanul liturghiseste si predica la Catedrala Episcopala ,,Sf. Treime", din Baia Mare, cu ocazia hramului scolilor teologice.

 • INVITATIE - CONCERT DE COLINDE

  Conducerea Seminarului Teologic Ortodox “Sf. Iosif Marturisitorul” are placerea de a va invita la Concertul traditional de colinde sustinut de Corul “Angelli” al Seminarului Teologic dirijat de Arhid. Prof. Babosan Andrei si invitatii sai: Corul “Ioan Damaschinul” al Facultatii de Teologie Ortodoxa si Corul “Doxologia” al Catedralei Episcopale “Sf. Treime” dirijate de Pr. Prof. Petrica Covaciu.
  Concertul va avea loc la Catedrala Episcopala “Sf. Treime” (Bd. Unirii) din Baia Mare, duminica 09.12.2012, ora 17:00. AFIS

 • La începutul anului scolar 2012 – 2013, în ziua de 20 septembrie, IPS Arhiepiscop Justinian a facut o vizita la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, binecuvântând lucrarile acestui important asezamânt al Episcopiei noastre. Cu aceasta ocazie parintele profesor dr. Nechita Marius a rostit un cuvânt în care a prezentat programul si proiectele pentru anul scolar 2012-2013.
  ÎPS Justinian subliniind importanta acestui Seminar Teologic pentru Eparhia Maramuresului si Satmarului, între altele a spus tinerilor: „voi nu sunteti numai elevi, ci voi sunteti si ucenici ai lui Iisus Hristos care va pregatiti pentru o misiune foarte importanta pentru societate, pentru biserica, pentru tara”.
  Vizita s-a încheiat printr-un mic concert religios sustinut de elevii seminaristi. Foto.

 • DESCHIDEREA NOULUI AN SCOLAR 2012-2013:

  • se va oficia Liturghia Arhiereasca LUNI 17 SEPTEMBRIE 2012; LA ORELE 8,00, la Catedrala Ortodoxa"Sf. Treime" din Baia Mare, B-dul Unirii