-inapoi-

ANUL SCOLAR 2022-2023
TRANSPARENTA VENITURI
ANUL SCOLAR 2021-2022
 
 • Rezultate concurs post vacant paznic <format pdf>
 • Rezultat concurs de ocupare a posturilor/catedrei vacante-limba franceza, pe perioada determinata din 1 noiembrie 2021

- rezultat final <format pdf>

- rezultat proba scrisa<format pdf>

 • Anunt - concurs de ocupare a posturilor/catedrei vacante-limba franceza, pe perioada determinata, an scolar 2021-2022 din cadrul Seminarului Teologic Liceal Sf. Iosif Marturisitorul, Baia Mare in data de 1 noiembrie 2021.
ANUL SCOLAR 2020-2021
TRANSPARENTA VENITURI
CONCURSURI-POSTURI VACANTE
 • Rezultat concurs

- rezultat interviu <format pdf>

- rezultat proba practica <format pdf>

 
 • Concurs post vacant cu 1/2 norma ingrijitor <format pdf>
MOBILITATE
ANUL SCOLAR 2019-2020
TRANSPARENTA VENITURI
 • Venituri in septembrie 2019 <detalii>
CONCURSURI-POSTURI VACANTE
 • CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE PAZNIC < format pdf>
MOBILITATE
 
ANUL SCOLAR 2018-2019
 • REZULTATE - CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR SI PAZNIC

 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • POSTURI VACANTE/REZERVATE 2019-2020<detalii>
 • ANUNT CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR SI PAZNIC
 • <format pdf>
 
ANUL SCOLAR 2017-2018
 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • POSTURI VACANTE 2018-2019 <detalii>
 • POSTURI VACANTE 2017-2018 <detalii>
 • Venituri brute martie 2018 <detalii>
 
 
 
ANUL SCOLAR 2016-2017
 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 
 
 
 
 
ANUL SCOLAR 2015-2016
 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic- format pdf - (MEN poate modifica calendarul initial si ca trebuie urmarit in permanenta siteul isjmm)
 
 
 
 

ANUL SCOLAR 2014-2015

 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic- format pdf - (MEN poate modifica calendarul initial si ca trebuie urmarit in permanenta siteul isjmm)
 • OMEN 5109_2014, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile, specializarile, probele de concurs pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar - 2015
 

ANUL SCOLAR 2013-2014

 • Conditii specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar 2014-2015.< format pdf >
 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic- format pdf - (MEN poate modifica calendarul initial si ca trebuie urmarit in permanenta siteul isjmm)
 • Modificarile la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din inv. preuniversitar au fost aprobate prin OMEN 3104/30.01.2013 modificare si completare OMECTS 6239_2012- format pdf-
 • Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014- format pdf-
 

ANUL SCOLAR 2012-2013

 • Lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2013 - format excel
 • Lista cu posturile/catedrele vacante/rezervate pentru anul scolar 2013-2014 reactualiza la finalul fiecarei etape de mobilitate - format excel
 • Tipizate ISJMM/ MEN - www.isjmm.ro - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/Mobilitate
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic- format pdf - (MEN poate modifica calendarul initial si ca trebuie urmarit in permanenta siteul isjmm)
 • Modificarile la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din inv. preuniversitar au fost aprobate prin OMEN 3104/30.01.2013 modificare si completare OMECTS 6239_2012- format pdf-
 • Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014- format pdf-

ANUL SCOLAR 2011-2012

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare, organizeaza in data de 02 august 2012, Concursul de ocupare a posturilor didactice /catedrelor declarate vacante/ rezervate conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011, precum si procedura ISJMM PO-DI-RU-16 si 29- postata pe www.isjmm.ro.


 

- PROGRAM DE PRELUARE A DOSARELOR


02.04.2012 – 12.04.2012

zilnic intre orele 8:00 – 12:00

- VALIDAREA FISELOR DE INSCRIERE
20-28 APRILIE 2012
- INSPECTIA SEPCIALA LA CLASA 17 MAI 2012
- DESFASURAREA PROBEI SCRISE
2 AUGUST 2012
- REPARTIZAREA CANDIDATILOR 10-16 AUGUST

 

Documentele pentru informare al centrului de concurs:

- po-16-e1-r1-cs-at-upj-concurs
- po-29-e1-r0-centre-detasare-completare-repartizari
- omects_5560_2011_metodolog_mobilitate
- fisa-de-inscriere-concurs-2012
- cerere-inscriere-la-concurs
- 2012-raport posturi-mm-pentru-concurs-site

- Centralizator 2012 - Teologie Ortodoxa Romana