IXA   IX B  IXC  IX D   X A   X B   X C  X D  XI A   XI B  XI C  XI D    XII A    XII B   XII C    XII D    CLASE

POSTLICEAL SANITAR

Adresa facebook

https://www.facebook.com/sanitar.stat.3

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Proiectul Erasmus+

Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET), nr. de referinţă2021-1-RO01-KA122-VET-000016316,

proiect finanţat de Uniunea Europeană, în baza contractului de finanţare încheiat cu ANPCDEFP nr. intrare 4249/26.11.2021, nr. ieşire 4249/06.12.2021,

Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare

PERIOADA DE DESAFASURARE

30.12.2021-29.06.2023

FLUX2
PREZENTARE

Proiectul ERASMUS + în Formare profesionala, este pentru orice instituție de învățământ un pas important înspre imbunatatirea instruirii clinice prin parteneriate europene, inovare, activitate colaborativă, răspunsuri la nevoi reale, insertia pe piata muncii a absolventilor postliceale sanitare, o cale sigură de a face față unei schimbări profunde și rapide a tratarii pacientilor nostri in mod profesional, competent si de incredere.

Liceul Sanitar, primul cu acest profil din judetul Maramures, infiintat in 1972, redenumit, post-fuzionare cu Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" din 2014, Scoala Postliceala Sanitara din cadrul Seminarului Teologic Liceal ”Sf. Iosif Marturisitorul” este singurul liceu de profil de stat din oras garantand incluziune si diversitate nemarginalizand financiar cursantii cu posibilitati socio-economice reduse, cazul postlicealelor sanitare private, unde oferta educationala se realizeaza contra cost. Nivelul ridicat al actului educational, realizat de 37 cadre didactice, exceptional pregatite (5 dr in stiinte, 3 doctoranzi) si parteneriate locale pentru instructia clinica, atrage un numar ridicat de elevi pentru calificarea AMG/asistent medical generalist, efectivul in anul 2020-2021 fiind de 183 elevi, 43 elevi in anul III, 53 elevi in anul II si 84 elevi in anul I. Calitatea formarii pentru AMG este recunoscuta in UE, alinita cu cerintele calitative ale UE din 2016, 2013/55, 2005/36. Elevii postliceale sanitare sunt tineri adulti cu varsta intre 18-35 ani, majoritar de sex feminine, 80% din elevi fiind someri, aflati in intretinerea parintilor, iar restul cu dificultati socio-economice, judetul Maramures fiind pe ultimul loc in regiunea Nord-Vest si pe locul 25 pe tara dupa indicatorul PIB (produs intern brut/locuitor), exprimand puterea economica a unui judet sub media la un nivel national. Insertia pe piata muncii a absolventilor postliceale sanitare in anul 2020 a fost de 52 %, restul continuandu-si studiile. 34% din populatia scolara a postlicealei sanitare provine din orasul Baia Mare si 66% din localitatile invecinate, preponderant rurale.

OBIECTIV 1 - Imbunatarirea insertiei absolventilor nostri de la calificarea AMG pe piata muncii in primul an de la absolvire

OBIECTIV 2 - lmbunatatirea instruirii clinice prin parteneriate europene, compensand lacunele din instruirea clinica locala, datorita pandemiei; strategia “ZERO PAPER", prin documentatia electronica a ingrijirii.

OBIECTIV 3 - Propulsarea strategiei de internationalizare a institutiei noastre prin acest proiect ERASMUS+ K122 VET Mobilitate

OBIECTIV 4 - lncluziune si diversitate prin selectia componentei grupului tinta a proiectului, 15 elevi din anul 3 AMG, pentru stagiul din 2022 si analog pentru 2023.

OBIECTIV 5 - Achizitia de competente lingvistice de germana, cu termeni de specialitate pentru asistenti medicali generalist / AMG, pana la nivelul lingvistíc A1

<inapoi cuprins>

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA ELEVILOR DE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

DIN CADRUL SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL

“SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE

CONCURS DE SELECŢIE  

Ca urmare a obţinerii Acreditării Erasmus+ şi a aprobării finanţării Proiectului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET), nr. de referinţă2021-1-RO01-KA122-VET-000016316, proiect finanţat de Uniunea Europeană, în baza contractului de finanţare încheiat cu ANPCDEFP nr. intrare 4249/26.11.2021, nr. ieşire 4249/06.12.2021, Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, va organiza un concurs de selecţie pentru un număr de 15 participanţi + 2 rezerve, elevi din anul III - FLUXUL 1, care vor efectua timp de 2 săptămâni, o practică într-o clinică de renume, la nivel european (GERMANIA):

FLUX 1: 17 – 30.07.2022 (15 elevi)

OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI:  

Obiectiv 1. Îmbunătăţirea inserţiei absolvenţilor nostri de la calificarea AMG pe piaţa muncii în primul an de absolvire.

Obiectiv 2. Imbunătăţirea instruirii clinice prin parteneriate europene, compensând lacunele din instruirea clinică locală, datorită pandemiei.

Obiectiv 3. Propulsarea strategiei de internaţionalizare a instituţiei noastre prin acest proiect ERASMUS+KA122.

Obiectiv 4. Incliziune şi diversitate prin selecţia componenţei grupei tintă a proiectului, 15 elevi din anul III AMG, pentru stadiul din 2022.

Obiectivul 5. Achiziţia de competenţe lingvistice de germană, pe termeni de specialitate pentru asistenţi medicali generalist, până la nivelul lingvistic A1.

CRITERII DE SELECŢIE ELEVI

 • Să fie elev din anul terminal III;
 • Să aibă abilităţi de comunicare, relaţionare, iniţiativă organizatorică – rezultate din evaluarea recomandării eliberate de responsabilul de practică;
 • Să cunoască o limbă de comunicare internaţională (cunoaşterea limbii germane reprezintă un avantaj).

*Elevii vor fi vaccinaţi împotriva virusului Sarc-Cov-2 – criteriu dovedit prin certificatul digital european Covid (obligatoriu, deocamdată, pentru primul flux de elevi, cf. Condiţiilor actuale de context pandemic). Acest criteriu este supus modificării, în funcţie de contextul pandemic şi condiţiile de călătorie.

CONŢINUTUL DOSARULUI

Pentru a participa la procedura de selecţie a grupului ţintă a acestui proiect, elevii vor întocmi şi depune la secretariatul unităţii urmatoarele documente:

 • Scrisoarea de intenţie;
 • Cerere de înscriere în grupul ţintă al proiectului – Anexa 1;
 • Adeverinţă eliberată de la unitatea şcolară, privind şcolarizarea în unitatea de învăţământ;
 • Scrisoare de recomandare din partea responsabilului de practică;
 • CV – europass;
 • copie CI;
 • nota la purtare;
 • alte documente justificative-persoana defavorizata;
 • Consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2;

CRITERII DE EVALUARE ELEVI:

 • Evaluarea dosarului;
 • Proba orala;
 • Probă scrisă – test 20 întrebăti

PUNCTAJ CRITERII CF. GRILEI DE EVALUARE

 • Motivaţia participării – 10 p
 • Cunoaşterea unei limbi de comunicare internaţională – 10 p
 • Cunoaşterea limbii germane A1 – 10 p
 • Recomandarea responsabilului de practică – 10 p
 • Apartenenţa la categoria de persoană vulnerabilă (şomer, divorţ, 2 – 3 copiii, mediu rural) – 10 p

NOTĂ: Punctajul minim pentru a face parte din grupul ţintă în cadrul proiectului Erasmus+ este de 35 pdin 50 p.

CALENDAR SELECŢIE

21.02.2022 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecţie

22 – 25.02.2022 – depunerea dosarelor la secretariatul unităţii

01 – 02.03.2022 – evaluarea dosarelor

02.03.2022 – proba orala/scrisă

04.03.2022 – afişarea rezultatelor ora 10.00

04.03.2022 – depunerea contestaţiilor (11.00 – 12.00)

04.03.2022 – afişarea rezultatelor finale (16.00)

* Departajarea candidaţilorse va realiza în ordinea descrescatoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

<inapoi cuprins>

FLUX 1

FLUX 1: 17 – 30.07.2022

GRUP TINTA - 15 ELEVI

2 PROFESORI INSOTIRORI

Primul flux din perioada de acreditare (2021-2023), s-a reunit pe o durata efectiva a stagiului de practica VET din clinica THERAPIEZENTRUM BURGAU timp de 10 zile de lucru: 17.07.22 -31.07.2022, imediat dupa ultima perioada de lockdown datorita pandemiei Covid-19 din Germania, cu 2 profesori insotitori și grup tinta de 15 elevi. 

Burgau este un oras mic, cu circa 9500 de locuitori, linistit, avand totusi acces, prin infrastrutura de drumuri si autobande, la orasele mari, cu trenul ajungandu-se in aproximativ 30 minute in Ausburg sau intr-o ora la München, in inima capitalei landului. Burgau are o biserica ortodoxa, care este frecventata de conationali romani. Clinica, ca o larga familie multiculturala se bucura de interactiunea dintre culturi.

Experiențe inedite au avut elevii din FLUX1 care pe parcursul stagiului de 10 zile au cunoscut perfectionarea profesionala continua de specialitate in “ingrijirea pentru reabilitare neurologica” care este de mare importanta in institutia noastra si a fost adaptata optim cerintelor de ingrijire in Centrul de Terapie Burgau. In unitatile de invatare teoretica si practica, participantii au dobandit cunostinte si abilitati de specialitate calificate pentru gestionarea profesionala a procesului de ingrijire si reabilitare in domeniul neurologic. Aducem multumiri echipei de MEDICI din Centrul de Terapie Burgau.

<inapoi cuprins>

 

Structura anului scolar 2016 - 2017
 
 • Orar an I - an scolar 2016 - 2017
 
 • Orar an II - an scolar 2016 - 2017
 
 • Orar an III - an scolar 2016 - 2017
 
Structura anului scolar 2015 - 2016
 
 • Orar an I - an scolar 2015-2016
 
 • Orar an II - an scolar 2015-2016
 
 • Orar an III - an scolar 2015-2016
 
Structura anului scolar 2014 - 2015
 
 • Orar an I - sem I an scolar 2014-2015
 • Orar an II - sem I an scolar 2014-2015
 • Orar an III - sem I an scolar 2014-2015