evenimente cor revista rezultate excursii

ADMITERE

   
 

inapoi cuprins

ADMITERE

AN SCOLAR 2024 -2025

 • OME nr. 6154/2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025: <format pdf>
ADMITERE MAI 2024 – REZULTATE FINALE -PROBE DE APTITUDINI <format pdf>
 

 

 
 • Depunerea contestațiilor: 27 mai 2024 - ora 12,00-ora 14,00

(se pot depune și online la e-mail: stor_bm@yahoo.com);

 • 31 mai 2024 - Afişarea rezultatelor finale
 

ADMITERE MAI 2024 – REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII -PROBE DE APTITUDINI <format pdf>

  PROBE ADMITERE 2024<FORMAT PDF>

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2024-2025

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

 • Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, BĂIEȚI ȘI FETE, cu media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OME 6154 /31.08. 2023)

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII

PROBELEOR DE APTITUDINI 2024:

Sesiunea II

5 august 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul scolii;
7 august 2024
 • Desfăşurarea probelor de aptitudini

ora 08:30 - un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

– ora 10:00 - o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
8-9 august 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini. Comunicarea rezultatelor finale.

 

Sesiunea I

13 - 15 mai 2024 Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru probele de aptitudini de la școala gimnazială pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;
16 - 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul scolii;
24 mai 2024
 • Desfăşurarea probelor de aptitudini

ora 08:30 - un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

– ora 11:00 - o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini.
31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale.

INTERVIUL/PROBA ORALĂ

 • În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
 • un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 • o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

 • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBA SCRISĂ:

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR , având următoarele conţinuturi:

 • Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V –a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a; MANUAL <format pdf>
 • Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ; MANUAL <format pdf>
 • Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a . MANUAL <format pdf>

NOTĂ: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

 • Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

Bibliografie:

 • Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

 • Cerere de înscriere / declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte - vezi site / download <format word> / download <format pdf >
 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de școala gimnazial de unde vine elevul;
 • Certificat de naştere copil - copie;
 • Act de identitate copil - copie;
 • Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie;
 • Adeverin ță sau Certificat de botez ortodox - copie;
 • Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului – se ob ț ine de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramure ș ului ș i Sătmarului suitua în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie;
 • Dosar plic.

Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: seminarulteologicbm@gmail.com sau stor_bm@yahoo.com

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2024:

Sesiunea II

5 august 2024 - Înscrierea pentru probele de aptitudini

7 august 2024 - Desfăşurarea probelor de aptitudini;

- ora 10.00 un  interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ  admis/respins;

- ora 12.00 proba scrisă.

8-9 august 2024 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini. Comunicarea rezultatelor finale.

Calcul medie de admitere :

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA) / 2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere.

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email: seminarulteologicbm@gmail.com

Web: www.seminarulbm.ro

 

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

Vă aşteptăm cu drag!

ADMITERE

AN SCOLAR 2023 -2024

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2023-2024

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, BĂIEȚI ȘI FETE, cu media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OMEN 5243 / 31.08.2022)

Sesiunea II

31 iulie 2023

Înscrierea pentru probele de aptitudini

2 august 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini

4 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

INTERVIUL/PROBA ORALĂ

 • verificarea dicţiei prin rostirea uneia rugăciuni / poezii la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional – teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice).

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.  

PROBA SCRISĂ:

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR , având următoarele conţinuturi:

 • Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V –a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a; MANUAL <format pdf>
 • Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ; MANUAL <format pdf>
 • Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a . MANUAL <format pdf>

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Bibliografie:

 • Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

 • Cerere de înscriere – vezi site / download
 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de ș coala gimnazial de unde vine elevul;
 • Certificat de naştere copil - copie;
 • Act de identitate copil - copie;
 • Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie;
 • Adeverin ță sau Certificat de botez ortodox - copie;
 • Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului – se ob ț ine de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramure ș ului ș i Sătmarului suitua în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie;
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte – vezi site / download;
 • Dosar plic.

Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: seminarulteologicbm@gmail.com sau stor_bm@yahoo.com

 

 • CERERE DE ÎNSCRIERE – probe aptitudini în clasa a- IX a, an școlar 2023-2024
 • <format pdf>
 • <format word>


- Fisa admitere liceu - aptitudini <fisa aptitudini>

- OME nr. 5243/31.08.2022, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024: 2022-08-31-5243-ome-org-&-desf-adm-liceal-2023-2024.pdf 

- 2010-08-31-4802-omects-metodolog-org-&-desf-adm-inv-liceal-de-stat-11-12.pdf 

REZULTATE ADMITERE MAI 2023 < format pdf>

- PROBE APTITUDINI_2023_elevi <format pdf>

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2023-2024

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, BĂIEȚI ȘI FETE, cu media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OMEN 5243 / 31.08.2022)

ÎNSCRIERI      

 • 15 - 16 mai 2023

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI ,  ANEXA 3 OME nr. 5243 / 31.08.2022

 • 19 mai 2023  

– ora 8,30 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului

- ora 10.00 un  interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ  admis/respins;

- ora 12.00 proba scrisă.

INTERVIUL/PROBA ORALĂ

 • verificarea dicţiei prin rostirea uneia rugăciuni / poezii la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional – teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice).

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.  

PROBA SCRISĂ:

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR , având următoarele conţinuturi:

 • Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V –a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a; MANUAL <format pdf>
 • Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a; MANUAL <format pdf>
 • Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ; MANUAL <format pdf>
 • Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a; MANUAL <format pdf>
 • Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a . MANUAL <format pdf>

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Bibliografie:

 • Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

 • Cerere de înscriere – vezi site / download
 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de ș coala gimnazial de unde vine elevul;
 • Certificat de naştere copil - copie;
 • Act de identitate copil - copie;
 • Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie;
 • Adeverin ță sau Certificat de botez ortodox - copie;
 • Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului – se ob ț ine de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramure ș ului ș i Sătmarului suitua în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie;
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte – vezi site / download;
 • Dosar plic.

Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: seminarulteologicbm@gmail.com sau stor_bm@yahoo.com

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2023:

Sesiunea I

10 - 12 mai 2023 Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru probele de aptitudini de la școala gimnazială pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

15 - 16 mai 2023 - Înscrierea pentru probele de aptitudini

19 mai 2023 - Desfăşurarea probelor de aptitudini;

– ora 8,30 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului

- ora 10.00 un  interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ  admis/respins;

- ora 12.00 proba scrisă.

22 mai 2023 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini.

26 mai 2023 - Comunicarea rezultatelor finale.

 

Sesiunea II

31 iulie 2023

Înscrierea pentru probele de aptitudini

2 august 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini

4 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Calcul medie de admitere :

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA) / 2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere

MFA = media finală de admitere. .

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

 

Tel./Fax. 0262/221844 sau email: seminarulteologicbm@gmail.com

Web: www.seminarulbm.ro

 

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

Vă aşteptăm cu drag!

 


PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2022 -2023

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 48 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase– 52 locuri

1 clasa– 28 de locuri BUGET

2 clase - 60 de locuri TAXA

  OME nr. 5142/30.08.2021, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-20232021-08-30-5142-ome-org-adm-inv-prof-stat-2022-2023.docx 

Sesiunea III

     
 • 26-28 august 2022
 

-Înscrierea pentru probele de aptitudini

 • 29 august 2022

- Desfășurarea probelor de aptitudini

 • 29 august 2022
 

- Afișa rea rezultatelor la probele de aptitudini

 • DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI, ANEXA 3

29 AUGUST 2022 

 

- ora 10,00 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului.

- ora 11.00 proba scrisă;

- ora 13.00 un interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins.

 

Sesiunea II

     
 • 26 iulie 2022
 

-Înscrierea pentru probele de aptitudini

 • 28 iulie 2022

- Desfășurarea probelor de aptitudini

 • 29 iulie 2022
 

- Afișa rea rezultatelor la probele de aptitudini

 • DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI, ANEXA 3

28 IULIE 2022 

 

- ora 8,30 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului.

- ora 10.00 un interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins;

- ora 12.00 proba scrisă.

 

INTERVIUL / PROBA ORALĂ

verificarea dicţiei prin rostirea uneia rugăciuni / poezii la alegerae candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional – teologic;

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice).

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBA SCRISĂ:

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR , având următoarele conţinuturi:

Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V –a;

Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a;

Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a;

Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a;

Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ;

Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a;

Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a .

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Bibliografie:

Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,

DOSAR ÎNSCRIERE - acte necesare – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

Cerere de înscriere – vezi site / download

Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de ș coala gimnazial de unde vine elevul;

Certificat de naştere copil - copie;

Act de identitate copil - copie;

Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie;

Adeverintă sau Certificat de botez ortodox - copie;

Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;

Binecuvântarea Chiriarhului locului – se ob ț ine de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului situat în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614;

Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;

Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aduce la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.

Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie;

declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte – vezi site / download;

Dosar plic.

 • Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: seminarulteologicbm@gmail.com

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2022-2023

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, BĂIEȚI ȘI FETE, cu media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OMEN 5150/2021)

 • ÎNSCRIERI      

16-17 mai 2022

 • DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI, ANEXA 3

20 mai 2022 

ora 8,30 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului.

- ora 10.00 un interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins;

- ora 12.00 proba scrisă.

INTERVIUL / PROBA ORALĂ

verificarea dicţiei prin rostirea uneia rugăciuni / poezii la alegerae candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional – teologic;

verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice).

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBA SCRISĂ:

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR , având următoarele conţinuturi:

Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V –a;

Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a;

Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a;

Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a;

Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ;

Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a;

Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a .

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Bibliografie:

Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,

DOSAR ÎNSCRIERE - acte necesare – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

Cerere de înscriere – vezi site / download

Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de ș coala gimnazial de unde vine elevul;

Certificat de naştere copil - copie;

Act de identitate copil - copie;

Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie;

Adeverintă sau Certificat de botez ortodox - copie;

Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;

Binecuvântarea Chiriarhului locului – se ob ț ine de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului situat în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614;

Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;

Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aduce la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.

Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie;

declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte – vezi site / download;

Dosar plic.

 • Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail: seminarulteologicbm@gmail.com

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2022:

Sesiunea I

11 – 13 mai 2022 Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru probele de aptitudini de la școala gimnazială pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

 • 16 – 17 mai 2022 - Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 20 mai 2022 - Desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 23 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini.
 • 27 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor finale.

 

Sesiunea II

 • 26 iulie 2022
 

-Înscrierea pentru probele de aptitudini

 • 28 iulie 2022
 

- Desfășurarea probelor de aptitudini

 • 29 iulie 2022
 

- Afișa rea rezultatelor la probele de aptitudini

Calcul medie de admitere :

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA) / 2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată astfel: = 0,2 × ABS + 0,8 × EN unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere. .

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

 

Tel./Fax. 0262/221844 sau email: seminarulteologicbm@gmail.com

Web: www.seminarulbm.ro

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

 

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2021 -2022

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 48 locuri
clasa a IX – a      
         
1 clasa– 26 locuri

1 clasa– 28 de locuri BUGET

2 clase - 56 de locuri TAXA

 

Clasa a IX-a, 2021-2022

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la OME nr. 3721/23.04.2021, privind modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

2 clase - 48 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

REZULTATE PROBE ADMITERE

IULIE 2021

SESIUNEA II

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

PROBE ADMITERE 2021 <FORMAT PDF>

Flyer <format pdf >

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2021-2022

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

30 IULIE 2021

SESIUNEA II

 • 29 iulie 2021 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului sau ONLINE pe
 • e-mail: stor_bm@yahoo.com
 • 30 iulie 2021,  ora 10:00 desfăşurarea probelor de aptitudini, INTERVIU/PROBA ORALA on-line, conform prevederilor din Anexa nr. 3 din OME nr. 3721/23.04.2021.

PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE:

  • Proba de verificare a cunostintelor religioase, nu se sustine, nota de admitere va fi media aritmetica a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.
 • 2 august 2021  afişarea rezultatelor.
 • Media examenului de admitere

se calculează după formula:

(MA + APT) : 2 = MFA

unde:

MA = media de admitere obţinută conform metodologiei

APT = nota la proba scrisă

MFA = media finală de admitere.

 

Probele de aptitudini

- PROBA ORALA SE DESFASOARA ON-LINE:

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!;
 • intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

- PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE:

 • Proba de verificare a cunostintelor religioase, consta in calcularea, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evalueaza aceasta proba constituie nota finala la proba de aptitudini.
- ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:
 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
 • Adeverintă sau Certificat de botez ortodox elev-copie;
 • Copie certificat de naştere elev-copie;
 • Copie act de identitate elev/parinte-copie,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
 • Dosar plic.

Dacă se vor întâmpina probleme la elibrarea actelor – din partea medicului de familie, a preotului aparținător , etc. acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor.

Dacă se vor întâmpina probleme la eliberarea actelor – din partea medicului de familie, a preotului apar ținător, etc. , acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor.

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email stor_bm@yahoo.com

Web: www.seminarulbm.ro

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

PROBE ADMITERE 2021 <FORMAT PDF>

Flyer <format pdf >

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2021-2022

2 clase a-IX-a– 48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

REZULTATE PROBE ADMITERE

18 IUNIE 2021

SESIUNEA I

 • 07-14 iunie 2021 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului sau ONLINE pe e-mail: stor_bm@yahoo.com
 • 18 iunie 2021,  ora 10:00 desfăşurarea probelor de aptitudini, INTERVIU/PROBA ORALA on-line, conform prevederilor din Anexa nr. 3 din OME nr. 3721/23.04.2021.

PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE:

  • Proba de verificare a cunostintelor religioase, nu se sustine, nota de admitere va fi media aritmetica a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.
 • 18 iunie 2021  afişarea rezultatelor.
 • Media examenului de admitere

se calculează după formula:

(MA + APT) : 2 = MFA

unde:

MA = media de admitere obţinută conform metodologiei

APT = nota la proba scrisă

MFA = media finală de admitere.

Probele de aptitudini

- PROBA ORALA SE DESFASOARA ON-LINE:

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!;
 • intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

- PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE:

 • Proba de verificare a cunostintelor religioase, consta in calcularea, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evalueaza aceasta proba constituie nota finala la proba de aptitudini.
- ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:
 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
 • Adeverintă sau Certificat de botez ortodox elev-copie;
 • Copie certificat de naştere elev-copie;
 • Copie act de identitate elev/parinte-copie,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
 • Dosar plic.

Dacă se vor întâmpina probleme la elibrarea actelor – din partea medicului de familie, a preotului aparținător , etc. acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor.

Dacă se vor întâmpina probleme la eliberarea actelor – din partea medicului de familie, a preotului apar ținător, etc. , acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor.

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email stor_bm@yahoo.com

Web: www.seminarulbm.ro

 

 

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2020 -2021

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare

Clasa a IX-a, 2020-2021

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

 • 27 iulie 2020 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
 • 29 iulie 2020 desfăşurarea probelor de aptitudini

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2020-2021

2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Probele de aptitudini

PROBE ORALE :

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!, Colinde cu conţinut religios;
 • intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 • vizita medicală

PROBA SCRISĂ :

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

 • Crearea lumii,
 • Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
 • Rugăciunea în viaţa creştinului.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

 • Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
 • Biserica , locaş de închinare.
 • Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:

 • Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

 

 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
 • Certificat de botez ortodox;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie act de identitate copil,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 ;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • Dosar plic.

Dacă se vor întâmpina probleme la elibraraea actelor – din partea medicului de familie, a preotului apar ținător , etc. - , acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor. La vizita medicală să aibă la ei adev. Că este clinic sănător, apt pt înscrierea la liceu.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2020:

Se va comunica de îndată ce Ministerul Educație va emite un ordin cu perioada în care se vor desfășurarea probelor de aptitudini.

Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email stor_bm@yahoo.com

Web: www.seminarulbm.ro

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

2020

PROBE ADMITERE 2020

<format pdf >

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2020-2021 <DETALII AICI>

2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
 • Certificat de botez ortodox;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie act de identitate copil,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 ;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
 • Dosar plic.

 

 • 11-12 mai 2020 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
 • 15 mai 2020  desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 18 mai 2020  afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini - depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă
 • 22 mai 2020  afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

 

 

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

Mai 2020

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2020-2021

 

Probele pentru examenul de aptitudini 2020 <format pdf>

 

 

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2019 -2020

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare
 • Rezultate Admitere II - iulie 2019 <detalii>
 • A DOUA ETAPA DE ADMITERE - <AICI>

 

inapoi cuprins

Clasa a IX-a, 2019-2020

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2019-2020

Iulie 2019

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2019-2020

 

 • 24-25 iulie 2019 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
 • 26 iulie 2019 desfăşurarea probelor de aptitudini

 

 

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2019-2020

Mai 2019

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2019-2020

REZULTATE MAI 2019

-fisa Admitere 2019-aptitudini-

 • 13-14 mai 2019 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
 • 17 mai 2019 desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 20 mai 2019 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă
 • 24 mai 2019 afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2019-2020

Iulie 2019

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2019-2020

 • 24-25 iulie 2019 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului
 • 26 iulie 2019 desfăşurarea probelor de aptitudini

 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2019-2020

2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Probele de aptitudini

PROBE ORALE:

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios;
 • intonarea unui cântec patriotic: „Deşteaptă-te române”, „Limba noastră” – Al. Cristea, „Ţara mea” – D.G.Chiriac, „Imnul eroilor” – I. Brătianu, „Pui de lei”- Al. Chiriac;
 • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
 • verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 • vizita medicală - obligatorie  

PROBA SCRISĂ :

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

 • Dumnezeul se descoperă oamenilor.Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
 • Crearea lumii,
 • Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
 • Rugăciunea în viaţa creştinului.
 • Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos .
 • Legea cea nouă - Fericirile.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

 • Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 • Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
 • Biserica , locaş de închinare.
 • Răbdare şi încredere în dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:

 • Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII :

 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 • Certificat de botez ortodox;
 • Certificat de naştere ;
 • Copie act de identitate copil,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatorii;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic.
 • Dosar plic.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel./Fax. 0262/221844

Web: www.seminarulbm.ro

 

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2018 -2019

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare

inapoi cuprins

 

Clasa a IX-a, 2018-2019

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

 • A DOUA ETAPA DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2018 <AICI>

 

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2018-2019

Septembrie 2018

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2018-2019

-fisa Admitere 2018-aptitudini-

 • 3 septembrie 2018 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 5 septembrie 2018 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 6 septembrie 2018 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2018-2019

Mai 2018

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2018-2019

-fisa Admitere 2018-aptitudini-

 • 14-15 mai 2018 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 18 mai 2018 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 22 mai 2018 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • 25 mai 2018 afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2018-2019

2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Probele de aptitudini

PROBE ORALE:

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios;
 • intonarea unui cântec patriotic: „Deşteaptă-te române”, „Limba noastră” – Al. Cristea, „Ţara mea” – D.G.Chiriac, „Imnul eroilor” – I. Brătianu, „Pui de lei”- Al. Chiriac;
 • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
 • verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 • vizita medicală - obligatorie  

PROBA SCRISĂ :

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

 • Dumnezeul se descoperă oamenilor.Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
 • Crearea lumii,
 • Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
 • Rugăciunea în viaţa creştinului.
 • Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos .
 • Legea cea nouă - Fericirile.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

 • Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 • Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
 • Biserica , locaş de închinare.
 • Răbdare şi încredere în dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:

 • Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII :

 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 • Certificat de botez ortodox;
 • Certificat de naştere ;
 • Copie act de identitate copil,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatorii;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic.
 • Dosar plic.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel./Fax. 0262/221844

Web: www.seminarulbm.ro

 

ADMITERE 2017

 • ADMITERE 2017 -- PRECIZARI -- site edu.ro
 • A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE <detalii>
 
   
   

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2017 -2018

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare

inapoi cuprins

 

Clasa a IX-a, 2017-2018

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

A doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru acandidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar

 • 4 septembrie 2017 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 6 septembrie 2017 desfăşurarea probelor de aptitudini

H:9.00 – vizita medicală (probă eliminatorie);

H:10.00 – proba orală (muzică şi dicţie);

H:11.00 – proba scrisă.

 • 7 septembrie 2017 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini.

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2016-2017

Mai 2017

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2017-2018

-fisa Admitere 2017-aptitudini-

 • 18-19 mai 2017 eliberarea anexelor fişelor de înscriere de la şcoala gimnazială a candidatului, în vederea participării la probele de aptitudini

 • 22-23 mai 2017 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 26 mai 2017 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 29 mai 2017 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • 31 mai 2017 afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2017-2018

2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Probele de aptitudini

PROBE ORALE:

 • verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios;
 • intonarea unui cântec patriotic: „Deşteaptă-te române”, „Limba noastră” – Al. Cristea, „Ţara mea” – D.G.Chiriac, „Imnul eroilor” – I. Brătianu, „Pui de lei”- Al. Chiriac;
 • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
 • verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 • vizita medicală - obligatorie  

PROBA SCRISĂ :

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

 • Dumnezeul se descoperă oamenilor.Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
 • Crearea lumii,
 • Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
 • Rugăciunea în viaţa creştinului.
 • Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos .
 • Legea cea nouă - Fericirile.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

 • Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 • Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
 • Biserica , locaş de închinare.
 • Răbdare şi încredere în dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:

 • Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII :

 • Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 • Certificat de botez ortodox;
 • Certificat de naştere ;
 • Copie act de identitate copil,
 • Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
 • Recomandarea Consiliului parohial;
 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori;
 • Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic.
 • Dosar plic.

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2017:

 • 18-19 mai 2017 eliberarea anexelor fişelor de înscriere de la şcoala gimnazială a candidatului, în vederea participării la probele de aptitudini

 • 22-23 mai 2017 înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului

 • 26 mai 2017 desfăşurarea probelor de aptitudini

 • 29 mai 2017 afişarea rezulatatelor la probele de aptitudini -depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă

 • 31 mai 2017 afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel./Fax. 0262/221844

Web: www.seminarulbm.ro

 

 

ADMITERE 2016

 
 
 

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2016 -2017

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare

inapoi cuprins

 

Clasa a IX-a, 2016-2017

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2016-2017

Mai 2016

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

anului şcolar 2016-2017

-fisa Admitere 2016-aptitudini- <descarcare format pdf >

REZULTATE ADMITERE - la probele de aptitudini - MAI 2016 <FORMAT PDF>

Pentru elevii şi apaţinătorii acestora care vin la admitere de la distanţe mari vor beneficia de cazare gratuit

inapoi cuprins

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

A doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru acandidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar

Probele de aptitudini

Iulie 2016

 

inapoi cuprins

A TREIA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2015-2016

 

A treia etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru acandidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar

Probele de aptitudini

August 2016

 

inapoi cuprins

PROBELE DE APTITUDINI
PENTRU ADMITEREA ÎN

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL“SF. IOSIF MARTURISITORUL” – BAIA MARE

de descarcat <format pdf>

www.edu.ro - Admitere

        La Seminariile teologice, curs de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu, baieti si fete, care au promovat testele nationale sau tezele unice.
        Pentru anul scolar 2015-2016 probele de aptitudini se vor sustine dupa urmatorul calendar :


– Inscrierea candidatilor pentru probelor de aptitudini
- Desfasurarea probelor de aptitudini
- Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII :


        Probele de aptitudini constau în probe orale si probe scrise.


        Probe orale
a) verificare dictiei (rostirea unei rugaciuni) ;
b) verificarea aptitudinilor muzicale (intonarea unui cantec religios sau patriotic, verificarea auzului muzical, verificarea simtului ritmic).

- Verificarea dictiei prin:
· rostirea uneia dintre rugaciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
- Verificarea aptitudinilor muzicale prin :
· intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti : Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Invierii, Tatal nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvantat, Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru, Colinde cu continut religios;
· Inotonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane, Limba noastra - Al.Cristea, Tara mea - D.G.Chiriac, Imnul eroilor - I.Bratianu, Pui de lei - I.Bratianu);
· Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major , a arpegiului si a unor sunete din gama ;
· Verificarea simtului ritmic.
Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.


        Probe scrise
Lucrarea scrisa, cu durata de doua ore, la Religie.
Lucrarea scrisa se apreciaza cu note de la 1 la 10.

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

 

Conţinuturi clasa a- VII –a

 

 

Conţinuturi clasa a-VIII –a

 

 

Bibliografie:


        Nota :

Conducerea Seminarului va propune componenta comisiei de examen, care va fi aprobata de inspectoratul scolar.
Pana la sfarsitul timpului de elaborare a lucrarii scrise, comisia va afisa baremele de corectare .
        Proba scrisa va fi evaluata cu note. Nota minima de admitere este 6,00 . Candidatii care la proba orala vor obtine calificativul respins nu vor mai putea sustine proba scrisa . La probele orale nu se admit contestatii . La proba scrisa se admit contestatii.
        Media finala de admitere se calculeaza astfel: ( APT+3MA.) : 4 = MFA unde:
MA = media de admitere obtinuta conform metodologiei (Art.4)
APT =media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
MFA = media finala de admitere.
La medii egale deparatjarea se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.


1) Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se vor înapoia dosarele si vor fi îndrumati sa se înscrie la alte licee.

 

DIRECTOR,
Pr. Lect. Univ.Dr. Nechita Marius

inapoi cuprins

CALENDARUL desfasurarii evaluării naţionale pentru absolventii clasei a VIII-a

în anul şcolar 2015-2016

 • 15 - 17 iunie 2016 - Înscrierea la evaluarea naţională
 • 17 iunie 2016 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 27 iunie 2016 - Limba şi literatura română - probă scrisă
 • 28 iunie 2016 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă
 • 29 iunie 2016 - Matematica - probă scrisă
 • 1 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
 • 1 iulie 2016 - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
 • 2-4 iulie2016 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

 • MODELE SUBIECTE - Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a <FORMAT PDF>

inapoi cuprins

SIMULARE ADMITERE 2016

CALENDARUL simulării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a în

anul scolar 2015 - 2016

 • 22 februarie 2016 Simulare – Limba si literatura română – probă scrisă
 • 23 februarie 2016 Simulare – Matematică – probă scrisă
 • 24 februarie 2016 Simulare – Limba si literatura maternă – probă scrisă
 • 4 martie 2016 Afisarea rezultatelor
 • MODELE SUBIECTE - Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a <FORMAT PDF>
 

<FORMAT PDF>

inapoi cuprins

ADMITERE 2015

PLAN DE SCOLARIZARE

AN SCOLAR 2015 -2016

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

FILIERA: VOCATIONALA
PROFIL: TEOLOGIC
SPECIALIZARE:

TEOLOGIE ORTODOXA

FILIERA: TEORETICĂ
PROFIL: REAL
SPECIALIZARE:

ŞTIINŢE ALE NATURII

FIELIERĂ: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: SANITAR
SPECIALIZARE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

clasa a IX – a      
         2 clase – 56 locuri
clasa a IX – a      
         
2 clase – 56 locuri
3 clase – 90 de locuri în Baia Mare

REZULTATE ADMITERE 2015 - specializarea STIINTE ALE NATURII

REZULTATE ADMITERE 2015 - specializarea TEOLOGIE ORTODOXA

 


 

Clasa a IX-a, 2015-2016

2 clase - 56 locuri, specializarea TEOLOGIE - 4 ani - cursuri zi

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2015-2016

pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016

A TREIA ETAPĂ DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2015-2016

 

GRAFICUL DESFASURARII ADMITERII 2015

PROBELE DE APTITUDINI
PENTRU ADMITEREA ÎN

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL

“SF. IOSIF MARTURISITORUL” – BAIA MARE

www.edu.ro - Admitere

        La Seminariile teologice, curs de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu, baieti si fete, care au promovat testele nationale sau tezele unice.
        Pentru anul scolar 2015-2016 probele de aptitudini se vor sustine dupa urmatorul calendar :


– Inscrierea candidatilor pentru probelor de aptitudini
- Desfasurarea probelor de aptitudini
- Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

 Dosarul de inscriere va cuprinde :
1) fisa de inscriere, in original, eliberata de unitatea de invatamant gimnazial
2) certificat de botez (ortodox) ;
3) certificatul de nastere – copie legalizata;
4) foaia matricola pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)    
5) fisa medicala cu dovada vaccinarilor(original) ;
6) recomandarea Consiliului parohial ;
7) binecuvantarea Chiriarhului locului.

Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.


        Probele de aptitudini constau în probe orale si probe scrise.


        Probe orale
a) verificare dictiei (rostirea unei rugaciuni) ;
b) verificarea aptitudinilor muzicale (intonarea unui cantec religios sau patriotic, verificarea auzului muzical, verificarea simtului ritmic).

- Verificarea dictiei prin:
· rostirea uneia dintre rugaciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
- Verificarea aptitudinilor muzicale prin :
· intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti : Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Invierii, Tatal nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvantat, Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru, Colinde cu continut religios;
· Inotonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane, Limba noastra - Al.Cristea, Tara mea - D.G.Chiriac, Imnul eroilor - I.Bratianu, Pui de lei - I.Bratianu);
· Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major , a arpegiului si a unor sunete din gama ;
· Verificarea simtului ritmic.
Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.


        Probe scrise
Lucrarea scrisa, cu durata de doua ore, la Religie.
Lucrarea scrisa se apreciaza cu note de la 1 la 10.

Subiectele pentru proba scrisa sunt urmatoarele:
· Dumnezeu Creatorul;
· Fericirile;
· Minunea din Cana Galilei - Mantuitorul Hristos binecuvanteaza si ajuta familia;
· Sarbatori in cinstea sfintilor;
· Sarbatori in cinstea Maicii Domnului;
· Postul - impartire si importanta;
· Dumnezeu Judecatorul;
· Invierea lui Lazar – rodul iubirii lui Dumnezeu pentru prietenii Sai;
· Vindecarea celor zece leprosi – recunostinta fata de binefacatori;

  Bibliografie:
· Sfanta Scriptura;
· Mica Biblie;
· Invatatura de Credinta Ortodoxa;


        Nota :

Conducerea Seminarului va propune componenta comisiei de examen, care va fi aprobata de inspectoratul scolar.
Pana la sfarsitul timpului de elaborare a lucrarii scrise, comisia va afisa baremele de corectare .
        Proba scrisa va fi evaluata cu note. Nota minima de admitere este 6,00 . Candidatii care la proba orala vor obtine calificativul respins nu vor mai putea sustine proba scrisa . La probele orale nu se admit contestatii . La proba scrisa se admit contestatii.
        Media finala de admitere se calculeaza astfel: ( APT+3MA.) : 4 = MFA unde:
MA = media de admitere obtinuta conform metodologiei (Art.4)
APT =media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
MFA = media finala de admitere.
La medii egale deparatjarea se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.


1) Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se vor înapoia dosarele si vor fi îndrumati sa se înscrie la alte licee.

 

DIRECTOR,
Pr. Lect. Univ.Dr. Nechita Marius

inapoi cuprins

REZULTATE ADMITERE 2014 - specializarea STIINTE ALE NATURII

REZULTATE ADMITERE 2014-SESIUNEA I - specializarea TEOLOGIE ORTODOXA

REZULTATE ADMITERE 2013 - sesiunea mai-iunie
CALENDARUL_ADMITERII_2013
ORDIN EVALUARE 2013
CALENDARUL EVALUARII NATIONALE 2013
SUBIECTE EVALUARE NATIONALA
ORDIN nr 5219_evaluare_2012
ORDIN nr 5220_admitere_2012-1

 

inapoi cuprins

 

evenimente cor revista rezultate excursii