<<conducere>>

CUVANTUL PARINTELUI DIRECTOR

Cine îsi va lua răgazul – cu adevărat necesar – de a urmări epopeea Teologiei, va observa că, indiferent de epocă, metode sau accente, Regina scientiarum a rămas fidelă chemării sale. Iar vocatia Teologiei este aceea de a-l păstra pe om în actualitatea relatiei lui cu Dumnezeu, singurul „status” în care el, omul, rămâne si devine legătura - în acelasi timp palpabilă si tainică - dintre cer si pământ, purtându-le pe amândouă în sine si întelegându-se pe sine în ele.

În primul secol al celui de al treilea mileniu crestin, o institutie de învătământ teologic, de orice nivel ar fi, trebuie să rămână consecventă acestui ideal, prezentându-se ca o scoală în care se deprinde modul trăirii Tainei Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Cel care S-a înomenit pentru a ne arăta ce înseamnă a fi om în integralitatea cuvântului si a vietii, întru îndumnezeire.

         

  PR.LECT.UNIV.DR. NECHITA MARIUS

Director

DECLARATIE DE AVERE

<<conducere>>