-inapoi-

EVENIMENTE - ACTIVITATI

 • Program de consultatii pentru Bacalaureat 2019- sala ROSE - istorie. Foto.
CURS FESTIV CLASA A XII-A - 28 MAI 2019 la ora 11,00- la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare. Foto.

 • PERIOADA DE SUSTINERE A ATESTATULUI:
 • 24.05.2019 - prezentarea lucrarii
 • 27.05.2019 - probele practice. Foto.
 • Targul Ofertelor Educationale 2019. Foto.

 • Azi, 29 martie 2019, în cadrul Olimpiadei Nationale Corale, etapa interjudețeană, desfășurată la Oradea, corul „Angelli" al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul", din Baia Mare, dirijor pr. prof. dr. Andrei Babosan, a obtinut Premiul I si calificarea la etapa națională care va avea loc la Pitesti între 22-25 aprilie 2019 . Foto.
  Felicitări tuturor!

 • In data de 20 martie 2019 a avut loc dezbaterea interactivă pe tematica drogurilor cu implicarea tuturor partenerilor din proiectul „Drogurile între mit și realitate”, proiect coordonat de d-na psiholog Adela Bontos. Foto.

 • “Mirajul drogurilor”

In data de 19 februarie 2019 a avut loc activitatea “Mirajul drogurilor”, activitate care face parte din proiectul “Drogurile intre mit si realitate”. Proiectul coordonat de d-na psiholog Adela Bontos a luat locul I pe judet, avand posibilitatea participarii la etapa nationala care a avut loc in luna septembrie 2018 la Eforie Sud. Elevii participanti au fost insotiti de dl. prof. Roatis Bogdan, membru marcant in echipa de proiect. Astfel, dl. prof. Roatis Bogdan a prezentat impreuna cu elevii o parte din activitatile cu care au participat la etapa nationala. Foto.

"Crucea Voievodală Maramureşeană" pentru Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul UTC Cluj-Napoca

Miercuri, 30 ianuarie 2019, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, cu ocazia hramului şcolilor Teologice din Baia Mare, în fruntea unui sobor ales de preoţi şi diaconi.

Sfânta Litutrghie Arhierească

Soborul ales a fost alcătuit din cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" de la Centrul Universitar "Nord" din Baia Mare şi prodecan al Facultăţii de Litere, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cadru didactic asociat, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorinel Dani, Pr. Dr. Marius Sabou, cadru didactic asociat, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial şi cadru didactic asociat, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Edicaţional, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Prof. Florin Stoica, Pr. Prof. Drd. Claudiu Ciascai, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Sfântul Ioan Damaschin" al Domeniului Teologic "Justinian Arhiepiscopul" al C.U. "Nord" al U.T. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, şi Corul "Angelli" al Seminarului Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul", dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan. În rândul credincioşilor s-au aflat cadre didactice universitare: Prof. Dr. Ing. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere de la C.U. "Nord" Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, Petrică-Pop Sitar, prorectorul Centrului Universitar "Nord" Baia Mare, Prof. Univ. Dr. George Achim, directorul Şcolii Doctorale, comducerea Seminarului Teologic şi cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic, studenţi şi elevi seminarişti. În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţămâtul teologic băimărean.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi cuprinzător cuvânt de învăţătură despre viaţa, activitatea teologică şi socială a celor Trei Ierarhi prăznuiţi în această zi a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe care i-a numit "stâlpi ai învăturii creştine ortodoxe", "unii din cei mai mari dascăli ai creştinătăţii", "care au alcătuit esenţa credinţei noastre", Simbolul de credinţă, "care au contribuit hotărâtor la alcătuirea dogmei Sfintei Treimi" în perioada secolului de aur al Ortodoxiei.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, despre rolul celor Trei Mari Ierarhi pentru învăţământul teologic prin modelul pe care îl oferă tinerilor, precum şi despre alegerea lor ca ocrotitori ai şcolilor teologice.

"Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur sunt patronii sau ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop. Ei sunt modele de slujire, de pregătire teologică, de propovăduire a cuvântului, de slujire a celor săraci, a celor bolnavi, ai celor în nevoi, modele pentru dascălii de teologie, modele pentru arhierei, pentru preoţi şi pentru monahi. Ei sunt mari luminători şi stâlpi ai Bisericii lui Hristos. De aceea au fost luaţi drept ocrotitori ai învăţământului teologic. Şcolile noastre teologice, Departamentul de Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" din cadrul Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare, Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare şi Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare şi-au serbat astăzi ocrotitorii cereşti, pe Sfinţii Trei Ierarhi. Astăzi a fost o zi solemnă în care am dat slavă lui Dumnezeu pentru învăţăceii noştri, pentru că avem încă vocaţii preoţeşti, pentru că avem încă tineri crescuţi în familii creştine de mame cu viaţă aleasă, de familii responsabile, care se bucură să aibă un slujitor al lui Dumnezeu."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit, apoi, la buna colaborare cu conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cu cea a Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare, respectiv a Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul":

"Dăm slavă lui Dumnezeu, a adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, că a fost aici şi rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Vasile Ţopa, l-am şi sărbătorit, poartă numele unui sfânt, şi i-am şi conferit o distincţie prestigioasă, "Crucea Voievodală Maramureşeană" pentru laici, pentru că noi, Departamentul, funcţionăm în cadrul Universităţii Tehnice, care ne oferă şi baza materială. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că alături de cadrele didactice de la cele două şcoli teologice, de studenţi şi de elevi, catedrala a fost aproape plină de credincioşi. Deci, a devenit o sărbătoare tradiţională. De când am deschis Catedrala, din 2003 şi până astăzi, în fiecare an, acest praznic a devenit al şcolilor teologice, precum şi al credincioşilor care frecventează Catedrala Episcopală "Sfânta Treime". Să îi rugăm pe Sfinţii Trei Ierarhi să-i însoţească cu rugăciunea pe profesori, pe studenţi şi elevi, să ne lumineze şi să ne inspire, să ne dea puterea să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu şi să fim şi să rămânem mărturisitori ai lui Hristos cu toată fidelitatea şi cu toată credinţa noastră ortodoxă strămoşească."

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru rectorul U.T. Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca "Crucea Voievodală Maramureşeană" „în semn de înaltă apreciere și aleasă prețuire pentru activitatea științifică desfășurată în calitate de profesor universitar și rector prestigios al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; pentru legătura frumoasă și constructivă pe care o întreține cu Biserica Ortodoxă; pentru relațiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și grija protectoare pe care o arată față de Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.” Foto.

 • Celebrarea Zilei de 24 ianuarie în cadrul Seminarului Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorul" Baia Mare a fost marcată miercuri, 23.01.2019, prin prezentarea materialelor si dezbateri legate de Mica Unire. La activitate au participat elevii clasei a IX-a B.

Rugăciuni de pomenire la Sfânta Liturghie și la Slujba Parastasului, 15 ianuarie 2019, ziua nașterii marelui poet național și,în același timp, Ziua Culturii Naționale. Foto.

 
 • Concertul solemn de colinde "Pă poduţ de raiu"

Duminică, 16 decembrie 2018, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiereu-Vicar, au participat, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, la Concertul solemn de colinde al corurilor preoţilor, teologilor şi seminariştilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, intitulat "Pă poduţ de raiu".

Aflat la ediţia a XV-a, în organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", mare eclesiarh Arhim. Casian Filip, în prezentarea impecabilă făcută de Diac. Vlad Verdeş, concertul a fost susţinut, ca de fiecare dată, de patru cele mai bune coruri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului: Corul "Angelli" al elevilor de la Seminarul Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan şi de elevul seminarist din anul III Dorin Alexandru Hotea, ocupantul locului III, secţiunea compoziţie, la etapa finală a Festivalului-Concurs Naţional de Muzică Bisericească "Lăudaţi pe Domnul", care dirijează şi Corul bisericii din satul său natal, Buciumi, Protopopiatul Chioar; Corul "Sfântul Ioan Damaschinul" al Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" al Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan; Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, şi Corul "Arhanghelii" al preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Prof. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. Soliştii Corului "Arhanghelii" au fost Darius Coltan, de la Opera Română din Cluj-Napoca, absolvent de Teologie, mezzosoprana Lăcrimioara Rostaş, studentă şi angajată a Operei din Cluj-Napoca, fostă componentă a Corului "Doxologia", şi Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, bariton. Concertul a cuprins 21 din cele mai frumoase colinde româneşti, care poartă semnătura unor celebri compozitori români, precum Timotei Popovici, Paul Constantinescu, Gheorghe Danga, Gheorghe Cucu, Tiberiu Brădiceanu etc., colinde celebre internaţionale ca "Adeste fideles", dar şi colinde de la noi, mai puţin cunoscute, dar de o frumuseţe rară, ca "Pă poduţ de raiu", colindă din Berinţa, de Călin Ionce, interpretată de Corul "Doxologia", al cărei nume a dat titlul concertului. Calitatea interpretării a fost de înaltă clasă, uimind pe toţi cei prezenţi, lucru care s-a putut observa şi de către creştinii din ţară sau din străinătate, care au urmărit acest eveniment în transmisie directă pe Facebook şi care urmăresc constant live Sfintele Liturghii şi alte evenimente teologice de la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

Lucrul acesta a fost subliniat şi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în cuvântul rostit în încheierea concertului:

"A fost un concert imperial, minunat, un dar de sărbători pe care îl oferim cu inimă bună şi cu multă bucurie tuturor celor care participă în Catedrala noastră în această atmosferă de Betleem, a spus Preasfiţitul Părinte Episcop Iustin. Aşa cum puteţi vedea, colindul nostru românesc în acest spaţiu parcă este un colind la Peştera Betleemului. Aşa ne simţim în toată simplitatea din subsolul Catedralei în care este multă nobleţe, multă frumuseţe, multă artă, dar şi multă sfinţenie. Aici noi organizăm toate evenimentele, de la cel mai Sfânt eveniment şi unic, care este Sfânta Liturghie, deşi o repetăm în fiecare zi, în fiecare duminică şi sărbătoare, fiecare Liturghie este un eveniment unic. De fiecare dată Hristos se jertfeşte, iar noi primim din nou şi din nou arvuna mântuirii. Îi felicităm pe seminarişti, pe studenţii teologi, pe membrii Corului "Doxologia" al Catedralei, care de fiecare dată ne înalţă la Sfânta Liturghie, şi pe părinţii din Maramureş şi Sătmar, care au venit de la distanţe mari ca să fie în seara aceasta cu noi, plus repetiţiile pe care le-au făcut de fiecare dată, fie în Maramureş, fie în Satu Mare, ca să se pregătească şi să ne dăruiască acest unic concert solemn de sărbători."

Preasfinţtul Părinte Episcop Iustin a apreciat şi valoarea colindei româneşti:

"Colindul nostru românesc cred că face parte din patrimoniul nematerial sacru al poporului român, în primul rând, al Europei şi al omenirii. Colindul nostru românesc este un bun cultural foarte preţios pentru întreaga umanitate şi prin aceasta noi reuşim să ajungem la sufletul popoarelor, la care mai repede ajungi prin colind şi prin cânt, decât prin cuvânt. Colindele noastre sunt înnobilate de spaţiul în care se desfăşoară şi de frumuseţea credinţei noastre, a maramureşenilor şi a sătmărenilor. Să ne dea Dumnezeu bucuria pe care a avut-o Maica Domnului când L-a Născut pe Pruncul Iisus şi L-a înfăşat şi culcat în iesle şi L-a strâns la sânul ei, şi L-a ocrotit ca să ni-l dăruiască să ne fie nouă Mântuitor. O, ce veste minunată a fost acest concert!" Concertul s-a încheiat apoteotic cu colinda "O, ce veste minunată!" în interpretarea la unison a celor patru coruri şi al participanţilor la concert, care au umplut până la refuz nivelul unu al Catedralei.  Foto.

 • Activitate dedicată  Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, sărbătorită în fiecare an pe 10 decembrie, pentru a marca momentul 10 decembrie 1948.

 • În parteneriat cu Centru Europe Direct MM, elevii claselor a XIIa A și a XII-a B coordonați de prof. Faur Rozalia și prof. inform. Bologa Monica au participat la   Campanie de comunicare ”9 ne pasă de TINEri”, acțiune de informare și comunicare. Campania a dezbătut: Drepturile fundamentale ale omului, Drepturile cetățenilor din UE, Dreptul de a alege și de a fi ales, alegerile pentru Parlamentul European mai 2019, susținută de c oordonator   dr. ing. Radu Big  și  expert informare/comunicare,  consilier  Răzvan Manța. Foto.

 • Vineri, 23.11.2018, Corul "ANGELLI" al Seminarului Teologic Liceal "Sf. Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare a concertat pe scena Casei Tineretului din Baia Mare în cadrul activității organizate de Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Baia Mare cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918. Corul a interpretat din vastul său repertoriu atât piese patriotice acompaniate de orchestra Seminarului, cât ș i colinde adecvate postului Nașterii Domnului. Întreaga activitate a fost coordonată de Pr. Virgil Jicăreanu care a rostit câteva poezii patriotice, si de Prof. Chira Ioan, însoțitor. Foto.

,,100 de ani de la Marea Unire"- Pagini de istorie românească .

Celebrarea Zilei Naționale în cadrul Seminarului Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorul" Baia Mare a fost marcată joi, 29.11.2018, prin activități cuprinse în cadrul proiectului ,,100 de ani de la Marea Unire"- Pagini de istorie românească.

 Activitatea  1 DECEMBRIE ÎN ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC"   a debutat prin intonarea Imnului de Stat al României. A urmat prezentarea actului unirii pe baza portofoliilor și expoziției tematice întocmite de elevi, activitate continuată cu un recital de poezie și interpretare de cântece patriotice susținută de   Corul  "ANGELLI" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Iosif Mărturisitorul".

În condiţiile timpului istoric prezent, cultivarea sentimentului patriotic  constituie o prioritate pentru școala cu atât mai mult într-o perioadă atât de încărcată emoțional cum este momentului împlinirii a 100 de ani de la realizarea dezideratului de secole al poporului român. Foto.

 • Vineri, 23.11.2018 s-a desfă ș urat activitatea de voluntariat din cadrul  Campaniei Na ț ionale ”Săptămâna legumelor ș i a fructelor”, la care au participat elevii Seminarului Teologic Liceal ”Sf. I. Mărturisitorul”, Baia Mare.Ace ș tia au donat fructe ș i legume copiilor de la Casa de tip familial nr. 4, Holo ș i Simon, Baia Mare. Foto.
 • Vineri, 23.11.2018, Corul "ANGELLI" al Seminarului Teologic Liceal "Sf. Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Dr. Babosan Andrei, a concertat pe scena Casei Tineretului din Baia Mare în cadrul activității organizate de Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Baia Mare cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918. Corul a interpretat din vastul său repertoriu atât piese patriotice acompaniate de orchestra Seminarului, cât și colinde adecvate postului Nașterii Domnului. Întreaga activitate a fost coordonată de Pr. Virgil Jicăreanu care a rostit câteva poezii patriotice, si de Prof. Chira Ioan, însoțitor. Foto.
 • 22 noiembrie 2018 - Elevii Seminarului Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare au fost voluntari în cadrul proiectului naţional SNAC. Aceştia au donat fructe şi legume elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale Baia Mare în Campania naţională “Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, conştientizând importanţa spiritului civic şi a actelor de caritate. Foto.

Multumim celor care au sustinut acest proiect!

INSCRIS IN competitia TARA LUI ANDREI - "Digitalizarea -Scoala Viitorului!" - Numarul final de voturi: 213

Procesul de votare este:

1. Accesare site taraluiandrei.ro/ro-smart,

2. Creare cont taraluiandrei.ro/ro-smart,

3. Accesare secțiune VOTARE,

4. Caută domeniul și proiectul Digitalizarea-Scoala Viitorului!

 • In cadrul Saptamanii Scoala Altfel, vineri, 2noiembrie, voluntarii Asociatiei Team for Youth, prin programul Erasmus Plus si Serviciul European de Voluntariat au realizat prin protocolul de parteneriat cu elevii claselor a X-a, a XI-a ș i a XII-a un atelier de cultura si civilizatie francofona prin metode nonformale, activ-participative. Prof. coordonatori: Lidia Pocol, Olivia Pop, Andreea Perva, Anca Robotin. Foto.
 • ȘCOALA ALTFEL„Pe urmele Unirii” - excursie în Bucovina cu 45 de elevii ai școlii în săptămâna „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

,,Bucovina, cu Putnele, Suceviţele, Voroneţurile şi Cosminele ei, este însăşi inima istoriei noastre. Căci Bucovina nu este graniţă, ci vatră, inima unui neam. Leagănul unei istorii. Şi vatra, inima, nu poate fi dată nimănui, niciodată “.

(Cuvântul Românesc”, Nov. 1992, p.16). Foto.

 • 01 noiembrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL Ora de Net - Campanie de constientizare: Da block agresivitatii!, „Si glumele dor...”-Stop Cyberbullying!. Prof. coordonator: Monica Bologa Foto.
 • 01 noiembrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL Drumetie in imprejurimile orasului intr-o tomana aurie! Prof. coordonatori: Andreea Perva, Anca Robotin si Mara Cristea. Foto.
 • 01 noiembrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL Ora de Net. Vizita elevilor de la Scoala Gimnaziala Dragomiresti-pr duhovnic Ciascai Claudiu. Foto.
 • 01 noiembrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL Serviciul de Ajutor Maltez-Sucursala Baia Mare, prezenti pentru un seminar de prim ajutor si voluntariat in cadrul Saptamanii Scoala Altfel. Foto.
 • 01 noiembrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL la Lacul Albastru din Baia Sprie.
  Elevii din cadrul Seminarului Teologic din Baia Mare însoțiți de arhid.prof. Adrian Dobreanu, prof.dr. Iulia Tămaș și prof. Mariana Mihali. Foto.
 • 31 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL-Formarea conștiinței istorice - activitate dedicată scriitorilor români ce au contribuit la unificarea limbii și a poporului român. Prof. Petrișor Ștefania, clasa a XI -a A. Foto.
 • 31 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL la Schitul "Schimbarea la Față".
  Elevii din cadrul Seminarului Teologic din Baia Mare au fost însoțiți de arhid.prof. Adrian Dobreanu, prof.dr. Iulia Tămaș și psih. Adela Bontoș într-un scurt itinerar duhovnicesc. Foto.
 • 31 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL -Atelier de francofonie in parteneriat cu voluntarii francezi din Asociatia Team four Youth, in cadrul proiectului Serviciul European de Voluntariat Erasmus Plus. Coordonator Pop Olivia Ioana. Foto.
 • 30 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL - "Tu contezi!" campanie de constientizare a traficului de persoane umane. Coordonator: psiholog Bontos Adela Ioana. Foto.
 • 30 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL - Patrimoniu national zona Codrului si a Grosului . Coordonator: Pop Debreteni Suzana, Abrihan Sandrina. Foto.
 • 30 octombrie 2018
  ȘCOALA ALTFEL - O CANDELĂ APRINSĂ PENTRU EROI ÎN AN DE CENTENAR
  Elevi din cadrul Seminarului Teologic Liceal din Baia Mare au aprins câte o candelă la mormintele eroilor aflate lângă monumentul Osta ș ului Român din Baia Mare. Foto.
 • În anul CENTENARULUI MARII UNIRI elevii Seminarului Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorul" Baia Mare aduc omagiul Armatei române prin activități cultural-științifice desfășurate joi 25 aprilie 2018, începând cu ora 11.00, în cadrul proiectului educațional ,,100 de ani de la Marea Unire” - Pagini de istorie românească. Sub îndrumarea prof. Faur Rozalia-Georgeta au fost prezentate momentele prin care Armata română și-a îndeplinit misiunea de a apăra integritatea teritorială și unitatea națională și în mod special rolul armatei române în făurirea statului național unitar român modern.

  Activitatea a fost încheiată cu un concert de cântece patriotice susținut de Corul Angelli, coordonator pr. prof. Profesor Baboșan Andrei. Foto.

 • Activitati - Patrimoniu national -Zone folclorice- cu clasa a XI-a A. Foto
 • ACȚIUNE UMANITARĂ-DONARE DE SÂNGE

În cadrul Campaniei donării de sânge, 17 elevi și eleve ai Seminarului Teologic Liceal ”Sf. Iosif Mărturisitorul” din clasele a XI-a și a XII-a, însoțiți de prof. drd. Roatiș Bogdan, prof. dr. Victor Chira și arhid. drd. Adrian Dobreanu au susținut donarea de sânge benevolă, ca gest responsabil, altruist, pentru a contribui la creşterea siguranţei sistemului transfuzional. Devenind astfel donatori voluntari și totodată diversificându-și acțiunile umanitare pe care le inițiazăpermanent pentru comunitatea locală prin conștintizarea importanței salvării persoanelor aflate în situație critică. Astfel, seminariștii au fost prezenți vineri, 19 octombrie, la Centrul de Transfuzii Baia Mare, realizând un profund act umanitar față de aproape . Foto.

 • 9 mai - Ziua Europei.
 • Eveniment cultural-artistic, "Impreuna in Europa".
 • 2018 anul european al patrimoniului cultural.
 • Proiect educational de preventie -DROGURILE INTRE MIT SI REALITATE- perioada de derulare-An scolar 2017-2018. Coordonator: psiholog Bontos Adela Ioana.

 

 • 21.03.2018, Biblioteca judeteana "Petre Dulfu" Baia Mare. Foto.
 • UN MĂRŢIŞOR PENTRU MAMA Proiect de Parteneriat educaţional interşcolar pentru elevi cu CES

Proiectul Seminarului Teologic Liceal face parte din planul managerial al proiectelor educative 2017-2018. În cadrul acestui proiect, Seminarul participă prin cadre didactice, elevi ai claselor a IX-a A şi a X-a A, din care fac parte şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale prin prezenţa lor la UN MĂRŢIŞOR PENTRU MAMA la fiecare din activităţi, prin lecturarea, recitarea unei poezii dedicate mamei şi realizarea unui mărţişor şi colaj de fotografii. Foto.

 • PROIECT IDENTITATEA NATIONALA "Obiceiuri si traditii" - Foto.
 • Proiect educational de preventie - RECUNOASTE-TI DUSMANII! - perioada de derulare-An scolar 2017-2018
 • Proiect educational "E vremea colindelor!...." Decembrie 2017

Initiator Colegiul National Mihai Eminescu, Parteneri Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul",

 • 24 februarie 2017 - Dragobetele - sarbatoarea iubirii la romani. Prin acesta activitate am vrut sa - i provoc pe elevi la un exercitiu de creativitate exprimandu-se prin cuvinte proprii "Ce iubesc ei cel mai mult la Romania , tara natala" CE IUBESC ROMANIA . Foto.
 • Vineri 27 ianuarie, Preasfintitul Parinte Iustin, a vizitat Seminarul Teologic,,Sf. IosifMarturisitorul", din Baia Mare, a stat de vorba cu directorul scolii teologice Pr. Prof. Dr. Marius Nechitasi cu cadrele didactice,dupa care a vizitat salile de curs. Foto.

Un regal într-un ţinut voievodal. Foto.

Duminică, 18 decembrie 2016, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul ales al Maramureşului şi Sătmarului, a participat la Concertul solemn de colinde intitulat „Colind în cer şi pe pământ”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. <continuare>

 • 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei - Prof. Faur Rozalia
 • SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE - "Impreuna pentru pace" - ORA PENTRU PACE - Prof. Faur Rozalia
 • SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE - "Impreuna pentru pace" - ORA PENTRU PACE - Prof. Tamas Iulia
 • Foto.

TARGUL OFERTELOR EDUCATIONALE 2016 -locul II <diploma-format pdf >

 • 24 martie 2016 - SIMULARE CUTREMUR <foto>

Hramul Seminarului Teologic din Baia Mare la un sfert de veac de existenţă. Foto.

 

Studenţii de la Departamentul de Teologie Ortodoxă al Centrului Universitar Nord din Baia Mare şi cei ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi-au sărbătorit azi, sâmbătă, 30 ianuarie, prin Sfânta Liturghie Arhierească, ocrotitorii, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare şi-a sărbătorit hramul „Sfântul Ierarh Grigore Teologul” tot în această săptămână, luni, 25 ianuarie.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un sobor de 16 preoţi şi 9 diaconi, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pe care ierarhii şi preoţii maramureşeni o numesc Catedrala Tinerilor. Hramul şcolilor teologice maramureşene se sărbătoreşte aici din 2003, de când a fost târnosit primul nivel al Catedralei Episcopale.

Soborul a fost format din preoţi şi diaconi cadre didactice, din care au făcut parte pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Departamentului de Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar Nord, pr. lect. univ. dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu, dirijorul Corului „Doxologia” al Catedralei Episcopale băimărene, arhim. dr. Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia, arhim. dr. Casian Filip, ecleziarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, protos. Varlaam Coroian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia, alţi preoţi profesori şi preoţi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date, alternativ, de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al teologilor din Centrul Universitar, dirijat de lect. univ. dr. Teofil Stan, şi Corul „Angelli” al Seminarului Teologic, dirijat de pr. drd. Andrei Baboşan.

În rândul credincioşilor s-au aflat prefectul Anton Rohian, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, părinţi şi bunici ai elevilor, oficialităţi judeţene şi municipale, credincioşi statornici ai Catedralei.

La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a acordat titlul de stavrofor pr. Claudiu Pop, profesor de aproape un deceniu la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, şi diaconului Ionuţ Todorca, de la Centrul Eparhial, iar prof. Daiana Breban, director adjunct, conducătoarea liceului sanitar, Gramata Episcopală, în semn de „înaltă apreciere şi preţuire pentru promovarea învăţământului românesc la standardele cele mai înalte, pentru relaţiile colegiale cu profesorii şi purtarea de grijă faţă de elevii acestui liceu, precum şi pentru fuzionarea în cele mai amiabile şi frumoase auspicii şi speranţe cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

În cuvântul de învăţătură, adresat credincioşilor, rostit la momentul pricesnei, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a vorbit despre viaţa de sfinţenie pe care au dus-o cei Trei Ierarhi, mari dascăli ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu, şi Ioan Gură de Aur, care sunt, de aproape un secol, ocrotitorii şcolilor teologice ortodoxe din întreaga lume. Aceşti mari Sfinţi Părinţi luminători şi stâlpi ai Ortodoxiei au trăi în secolul IV, numit veacul de aur al Bisericii, pentru că la Sinodul I din anul 325 de la Niceea s-au alcătuit primele 7 capitole din Crez sau Simbolul Credinţei, iar la Sinodul de la Constantinopol, din anul 381, prezidat de Sfântul Grigorie Teologul, unul din cei Trei Ierarhi sărbătoriţi azi, în calitatea sa de Patriarh al Constantinopolului, mare gânditor şi teolog, s-au alcătuit celelalte 5 capitole. Mari au fost aceşti Părinţi Sfinţi ai Bisericii, pentru că părinţii lor au fost sfinţi, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul.

Şi cum aceşti Sfinţi s-au format în familii cu mare evlavie creştină, este încă o dovadă de netăgăduit că familia este cea mai frumoasă şi luminoasă icoană, creatoare de valori, formată din bărbat, soţie şi copii, iar Dumnezeu a aşezat-o ca prima celulă a umanităţii, baza societăţii, unde de mic se învaţă a face bune sau rele. În familie s-au născut marii sfinţi, marile personalităţi, marile genii, marii creatori, marii domnitori creştini, împăraţi şi voievozi, mari filozofi, mari compozitori, toţi în sânul familiei celei mici, mama, tata şi copiii, şi s-au dezvoltat în familia cea mare, Biserica. Fără lumina familiei, fără biserică, fără Lumina lui Hristos, omul devine orb. Îl orbeşte păcatul. Îl orbeşte lumea depărtată de Dumnezeu şi desacralizată, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul. De aceea, Biserica nu aduce nimic nou, nu spune nici o noutate când vorbeşte despre normalitate, când apără familia şi când cinsteşte mamele Sfinţilor Părinţi. În familia Sfântului Vasile cel Mare, de exemplu, au fost mai mulţi sfinţi.

Conducătorii şcolilor teologice au primit pentru bibliotecile instituţiilor cărţi şi reviste apărute în ultimul timp la Editura Episcopiei.

Pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare a fost azi o zi de îndoită sărbătoare: hramul, ca şcoală teologică, prin sărbătorirea patronilor spirituali, Cei Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, iar în al doilea rând împlinirea a 25 de ani de existenţă, ani rodnici, ani de împliniri. De la înfiinţare, peste 1.000 de seminarişti au absolvit această şcoală teologică de grad liceal, a spus pr. lect. univ. dr. Marius Nechita, directorul Seminarului, care a mulţumit tuturor oaspeţilor şi Catedralei pentru că găzduieşte acest eveniment de mai mulţi ani.

 • 27 noiembrie 2015 - "1 decembrie Ziua Nationala a Romaniei" - coordonator prof. Faur Rozalia
 • 19 noiembrie 2015 - "Ziua Nationala fara Tututn " - coordonator: psih. Bontos Adela, prof. Pop Olivia, prof. Tibil Radu, Prof. Farcas Daniel, inf. Babici Aida
 • 18 noiembrie 2015 - SIMULARE INCENDIU <foto>
 • 11 noiembrie 2015 - Concurs de eseuri - "Amintiri dintr-un tablou " - coordonator: prof. Diana Breban, prof. Stefania Petrisor, prof. Susana Pop Debreteni, prof. Pop Olivia, prof. Anca Robotin, inf. Mihaela Rogojan
ALBUM FOTO BALUL BOBOCILOR 2015
 • Octombrie 2015 - Excursie cu elevii de la Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" .
  Organizator: prof Monica Bologa, cons. educativ prof. Olivia Pop, prof. Radu Tibil.
  Itinerariu: Cluj ( Gradina Botanica, Vivariul, Muzeul de Arta, Catedrala Mitropoliei, Piata Unirii), Manastirea Nicula 
 • Foto.
 • Luni 14 septembrie 2015, de Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci, PS Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat in Catedrala Episcopala, ocazie cu care a deschis si noul an scolar la Seminarul Teologic ,,Sf. Iosif Marturisitorul" si Liceul Sanitar, care formeaza impreuna o singura scoala sub sigla seminarului, cadrele didactice si elevii participand la Sfanta Liturghie. In cadrul Sfintei Liturghii diaconul Gaborean Adian Vasile a fost hirotonit intru preot pe seama Parohiei Bozanta Mica Prot. Baia Mare, iar teologul Daniel Farcas, profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic a fost hirotonit intru diacon. La sfarsitul Sfintei Liturghii s-a dat citire mesajului Preafericitului Parinte Patriarh Daniel transmis cu ocazia inceperii noului an scolar. Un eveniment aparte a fost iesirea in procesiune si sfintirea crucii de 12 m inaltime, instalata pe esplanada catedralei si care urmeaza sa fie ridicata si montata pe cupola centrala la terminarea acesteia. Foto.
 • Marti 26 mai 2015 de la ora 11.00, Preasfintia Sa a asistat in Catedrala Episcopala la Slujba Te-Deumului si la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a de la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfantul Iosif Marturisitorul,, si Liceul Sanitar din Baia Mare. Cele doua scoli au fuzionat in toamna anului 2014, pastrandu-si fiecare specificul vocational. Foto.
 • In cadrul Targului Ofertelor Educationale a fost organizat si un simpozion care s-a axat pe viitoarea cariera a liceenilor. Evenimentul s-a desfasurat astazi, 15 mai, la Centrul de Instruire si Marketing, iar participanti au fost elevi de la licee din intreg judetul. Liceenii au avut ocazia sa-si prezinte eseurile realizate de ei, iar un juriu format din profesori a evaluat eseurile si le-a premiat pe cele mai reusite. 
 
 • Seara duhovnicească organizată de Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, luni 23 Martie 2015 de la ora 16.00 , cu invitaţia PS Iustin Sigheteanul. S-a săvârşit Slujba Canonului cel Mare a Sfântului Andrei Criteanul şi s-a săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite Foto.
 

 • 23 -27 februarie 2015 –Seară duhovnicească la început de post , organizată de Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare , cu invitaţia PS Iustin Sigheteanul.

 

 • Pentru a marca ziua de 24 februarie – Ziua dragostei si a bunăvointei, elevii claselor a VII-a si a IX-a A coordonati de dna psih. Prof. Adela Bontos si prof. Olivia Pop in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Maramures în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România, Filiala Maramures,au derulat o activitate Concurs pe următoarele sectiuni, în perioada 27 februarie 2015 si anume:
 • „Pur si simplu....mă iubesc” – elevii au redactat o scrisoare adresată propriei persoane cu titlul mentionat anterior, în care îsi vor exprima aprecierea/respectul/acceptarea de sine, încrederea în propria persoană, respectiv trăsăturile, calitătile pentru care ceilalti îi apreciază
 • „Reteta prieteniei” – după modelul clasic al unei retete din cărtile de bucate, elevii vor compune o retetă a prieteniei, continând ingredientele si modul de preparare. (pe o pagina vor fi enumerate Ingredientele, iar pe o alta, modul de preparare)
 • „Dragă ........ ” Scrisoare de apreciere/ pretuire/ admiratie pentru o persoană dragă – elevii sunt invitati să scrie o scrisoare unei persoane, în care îsi vor exprima aprecierea, pretuirea, admiratia la adresa persoanei respective. Foto.
 • Vineri 30 ianuarie (de sabatoarea Sf. Trei Ierarhi) PS Iustin Sigheteanul a liturghisit si a predicat la Catedrala Episcoapala. La Sfanta Liturghie a asistat si IPS Arhiepiscop Iustinian. Din soborul preotilor slujitori au facut parte membrii ai permanentei eparhiale, conducatorii scolilor teoogice si preotii profesori din invatamantul teologic din Maramures si Satu Mare. Toti elevii si studentii teologi au fost prezenti la Sfanta Liturghie, iar raspunsurile la strana au fost date de corul ,,Sf. Ioan Damaschinul" al studentilor teologi si corul ,,Angelii" al seminaristilor. La Sfanta Liturghie au participat foarte multi credinciosi. Foto.
 • Colinde 2014-sectia de stiinte ale naturii. Foto.

 

 

TRANSMSIUNE ONLINE CATEDRALA EPISCOPALA SFANTA TREIME BAIA MARE

14 decembrie 2014, ora 17
Live streaming video by Ustream

 

Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, Vă invită la “Concertul Tradiţional de colinde”, care va avea loc în data de 14 decembrie 2014, ora 17, în Catedrala Episcopală, B-dul Unirii.

Concertul va fi susţinut de:

 • Corul “Doxologia al Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare şi Corala “Arhanghelii a preoţilor din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, dirijate de pr. prof. dr. Petrică Aurelian Covaciu;
 • Corul “Sfântul Ioan Damaschinul , al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, dirijat de pr. prof. dr. Teofil Stan
 • Corul “Angelli al Seminarului Teologic Liceal “Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de pr. prof. drd. Andrei Baboşan.
 • La initiativa tinerilor volunatri seminaristi ai claselor IX A, IXB, XA, XB, XIIA cu ocazia Sfintei Sarbatori a Nasterii Domnului si a lunii cadourilor, in Postul Craciunului au facut daruri copiilor de la Scoala Gimnaziala Speciala si adolescentilor cu dizabilitati din Casa de tip familial de pe 13 Decembrie, Baia Mare, alaturi de dna psih. Prof. Adela Bontos si prof. Olivia Pop. Foto.
 • 10.12.2014 la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu”, din Baia Mare, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai bune creaţii realizate de liceenii participanţi la concursul de creaţie literară şi artistică „Flori de gând... împotriva violenţei”.  Ajuns la cea de-a IX-a ediţie, concursul, derulat în cadrul campaniei mondiale de luptă împotriva violenţei asupra femeii,  s-a dovedit, ca şi în anii precedenţi, o acţiune îndrăgită de liceeni. 

Iată câştigătorii, pe secţiuni:
 • SECŢIUNEA POEZIE
 • MENTIUNE: Crisan Camelia, XII, Liceul de Arte Baia Mare, cu poezia ”Înger blând”, prof. îndrumător Bot Daniela; Ples Ioana, XI A, Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, cu poezia „Lacrimile tale ascunse”,  profesor îndrumător Olivia Pop; Fane Vasile Vlădut, XII A, Seminarul Teologic Liceal “Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, cu poezia ”Cuvânt ucigătorului gând…”, profesor îndrumător dr. Nadia Roman.

 • PREMIUL III: Rosca Emanuel, XII, Liceul de Arte Baia Mare, cu poeziile ”A fost odată” si ”E secetă… e gol”, prof. coordonator Bot Daniela.
 • PREMIUL II: Buhai Elias, X C, Colegiul National ”Mihai Eminescu” Baia Mare, cu poezia  “Introvertire”,  prof. coordonator Gavra Anca; Talos Alexandra, XII, Colegiul National ”Mihai Eminescu” Baia Mare, cu poezia  “Flori de apă”, prof. coordonator Cândea Monica.
 • PREMIUL I: Buzori Adriana, XII D, Colegiul National ”Gheorghe Sincai” Baia Mare – cu poezia “Parfum de adio”,  prof. coordonator Sabău Adrian.

Muzeul de mineralogie

 • 9. 12. 2014 – Elevii claselor a- XII-a A si B au participat la evenimentele aniversare dedicate celebrarii a 2 5 de ani  de la deschiderea Expozit iei permanente în actualul sediu si 22 de ani de la infiintarea Muzeului de Mineralogie. Activitatile au avut ca scop:
  • Vizitare expozitiei cuprinz a nd piese de tezaur din patrimonial national
  • Vizionarea filmului documentar ,, Super-vulcanii ” Foto.

  Indrumatori: Prof. Faur Rozalia , Prof. Robas Mirela

 • Vizita muzeu - clasa a 11-a A - Foto.
  Indrumator: Tamas Iulia
 • Conducerea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Iosif Mărturisitorul" are plăcerea de a vă invita la Concertul tradiţional de colinde susţinut de Corul "Angelli" al Seminarului Teologic dirijat de Arhid. Prof. Baboşan Andrei şi invitaţii săi: Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sf. Treime" si Corala “Arhanghelii” a preotilor din Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului si Satmarului dirijate de Pr. Prof. Petrică Covaciu si Corul "Ioan Damaschinul" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. Prof. Stan Teofil

Concertul va avea loc la Catedrala Episcopală "Sf. Treime" (Bd. Unirii) din Baia Mare,

DUMINICA, 14.12.2014, ora 17:00.

 • Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la infiintarea Seminarului „Sfantul Nicolae” din Zalau, elevii Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, vor participa la Festivalul Concurs de Teatru Religios „Sf. Nicolae” Zalău in data de 5 decembrie 2014 . Foto.
 • Organizatori: Farcaş Daniel, Petruş Silviu, Verdeş Vlad

Sub îndrumarea Prof. Faur Rozalia, 28.11.2014 s-a sarbatorit ziua de

1 decembrie – Ziua Naţională a României - Foto-

 • In cadrul căreie au fost desfăşurate activităţi care au vizat aniversarea acestui eveniment cu importantă semnificatie istorică.
 • La această activitate au participat elevii claselor a VII-a, a IX-a A, a IX-a B , reprezentanţii elevilor din clasele X-XII şi cadre didactice.
 • În cadrul activitatii a fost prezentat referatul cu tema

,,1 DECEMBRIE 1918 – REALIZAREA ROMÂNIEI MARI” ,

au fost realizate panouri tematice de către elevi cu reproduceri de documente privind personalitatile participante la eveniment, documente privind unirea Maramuresului cu tara mama, extrase din presa vremii şi a avut loc o auditie cu un grupaj de cântece patriotice.

În urma desfăşurării activităţii a fost evidentiată importanţa pregătirii activităţilor dedicate evenimentelor importante din istoria poporului român pentru stimularea interesului tinerilor pentru trecutul istoric şi pentru cunoaştere în general.

 • Actiune educativa nonformala “ EDUCATI PENTRU TOLERANTA SI SPIRIT CIVIC!” din cadrul Festivalului National al Sanselor Tale, editia a XV-a, organizat de ISJMM in parteneriat cu CJRAE MM si CJAP MM. Foto.

25 noiembrie 2014- Sala Rotary a Liceului de Arte Baia Mare

Corul Angelli al Seminarului Teologic Liceal Sf. Iosif Marturisitorul, a deschis Festivalul, dirijat fiind de pr. drd. Prof. Andrei Babosan.

Campania nationala SNAC - Saptamana legumelor si fructelor donate. Foto.

 • Activitate desfasurata vineri, 21 noiembrie 2014 cu ocazia campaniei ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”, activitate cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, fiind un demers al Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) în care se implică voluntari, elevi şi profesori.

Scopul acestei acţiuni este dezvoltarea spiritului de voluntariat şi de solidaritate al elevilor faţă de persoane din categorii defavorizate: elevi cu dizabilităţi din şcolile speciale sau din centrele de plasament, familii aflate în dificultate, bătrâni din instituţii de ocrotire socială.

Prin acest demers se intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea.

 • Produse donate : fructe(portocale, banana, clementine, lamai, struguri, pere)
 • Cantitatea lor : 10kg
 • Beneficiarii donatiilor : parte dintre elevii Scolii Gimnaziale Speciale, Baia Mare
 • Numarul elevilor implicati in activitate : 17
 • Numarul cadrelor didactice implicate in activitate : 3 (prof. Olivia Pop, prof. Raluca Gavris, psih. prof. Adela Bontos)
 • In cadrul Proiectului national Strategie Nationala de Actiune Comunitara a avut loc una din activitatile lunii octombrie 2014 :

“ Meditatie de toamna” , activitate dedicata elevilor de la Scoala Gimnaziala Speciala, elevi care sunt beneficiari ai acestui proiect de colaborare. Coordonatorii activitatii au fost bobocii clasei a IX-a A, prof. diriginte Olivia Pop, psih. prof. Adela Bontos, logoped prof. Valerica Marincas.

Momentul s-a desfasurat in cadrul Seminarului Teologic : sala de clasa si capela. Foto.

Pe 9 mai 2014, de Ziua Europei, Centrul Europe Direct Maramureş a organizat Conferinţa privind stilul de viaţă european

 • Momentul de deschidere a aparţinut interpretării Imnului UE – Simfonia “Odă Bucuriei” de Ludwig van Beethoven de catre Corul Seminarului Teologic Ortodox “Sf. Ioan Mărturisitorul” Baia Mare sub coordonarea arhid. prof. Andrei Babosa, care a impresionat prin forţa şi acurateţea vocală a interpretării imnului european.

  De asemenea, elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Baia Mare au prezentat modul cum s-au pregătit pentru momentul de Teatru – „Moral şi estetic în literatura – Moara cu noroc”

  Iar sectiunea Alimentaţia sănătoasă a fost promovată de asemenea prin  mâncăruri tradiţionale maramureşene de post prezentate de un elev de la Lic. Teol. Ortodox Baia Mare.

Sub îndrumarea Psiholog Bontos Adela si Prof. Dr. Roman Nadia

 • In cadrul proiectului interjudetean “Etic, moral si estetic in tinuta si comportament” editia a II-a la sectiunea “Moral si estetic in literatura”, elevi ai clasei a IX-a A au obtinut locul I sub indrumarea coordonatorilor prof. psih. Bontos Adela Ioana si prof. dr. Roman Nadia.

10 martiei 2014,ora 19.30.

 • Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Ortodox Român „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, din Baia Mare, dirijor Arhid. prof. Andrei Babosan, onorează invitaţia făcută de Excelenţa sa, Domnul Ministru al Educaţiei Naţionale, Remus PRICOPIE, de a intona Imnul de Stat al României „Deşteaptă-te, române!” în deschiderea Conferinţei Europene pe Educaţie, eveniment aflat pe agenda preşedinţiei elene a U.E., desfăşurat la Ateneul Român, la data de 10 martiei 2014,ora 19.30. FOTO

INREGISTRARE DE LA ATENEUL ROMAN

http://www.youtube.com/watch?v=i5x4EC9H_FE

http://trinitastv.ro/stiri-video/seminaristi-baimareni-in-vizita-la-patriarhie-43188

 • Delegatia este condusa de Pr. Dr. Marius Nechita - Directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, din Baia Mare .  

Proiect naţional

” Strategia naţională de acţiune comunitară” SNAC  

desfăşurat de elevii Seminarului Teologic Ortodox în parteneriat cu Şcoala Specială Gimnazială Baia Mare. În cadrul acestui proiect, în luna decembrie prof. psih. Adela Bontoş, dna bibliotecar Claudia Nechita şi cons. educ. Olivia Hossu împreună cu elevii voluntari înscrişi au dus vestea naşterii lui Iisus prin colinde şi daruri elevilor cu probleme speciale ai Şcolii Gimnaziale. <format pdf>

 • PROIECT DE ACTIVITATE INTERDISCIPLINARA ISTORIE-INFORMATICA - 24 ianuarie 2014. Foto.
 • PROIECT DE ACTIVITATE INTERDISCIPLINAR - 1 decembrie 2014. Foto.
 • PROIECT CULTURAL EDUCATIONAL "FESTIVALUL SANSELOR TALE" : "Uniunea Latina - Uniunea Europeana"

Europa contemporană: unitate, diversitate, integrare

 • Activitatea Europa contemporană: unitate, diversitate, integrare a avut ca obiective înţelegerea unor concepte specifice referitoare la Uniunea Europeană şi instituţiile sale, informarea privind drepturile cetăţenilor Uniunii Europene aşa cum rezultă din documentele specifice ale instituţiilor europene în contextul ,,2013- Anul european al cetăţenilor”. <format pdf>

"Uniunea Latină - Uniunea Europeană"(Dezbatere - colocviu)

Coordonatori: prof. gr. I. Iulia Tămaş , prof. gr. I Rozalia Faur, prof. gr. I Mirela Robaş

Festivalul şanselor tale
 • Elevii seminaristi participand la o dezbatere despre Serviciului European de Voluntariat prezentat de catre doi voluntari membri ai acestui proiect din Noua Caledonie,Nils si din Tunisia, Thara, voluntari pe educaţie nonformală ai Asociaţiei de tineret Team for Youth. Activitate coord. De prof. psih. Adela Bontoş si prof. Olivia Hossu. <format pdf>

Festivalul şanselor tale

Activitate moral-educativă  

 • Odata cu începerea Sfântului Post al Crăciunului, elevii seminarişti alături de profesori au luat parte la o lecţie de conştientizare a importanţei vieţii morale, o lecţie prin care s-a urmărit adaptarea docmei creştine la necesităţile vieţii cotidiene ale adolescenţilor . <format pdf>

Activitate la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, Baia Mare  

 • Elevii clasei a XI-a A şi B ai Seminarului Ortodox alături de prof. dr. Nadia Roman şi prof. psih. Adela Bontoş au luat parte la activitate .

Vine, vine Moş Crăciun  

 • Activitate în cadrul proiect de voluntariat în parteneriat cu DGASPC- Casa de tip familial 1, str. 13 Decembrie Baia Mare.
 • Elevii seminarişti împreună cu profesorii diriginţi Nadia Roman, Daniel Farcaş, Andrei Baboşan, Olivia Hossu si prof. psih. Adela Bontoş, coord. al proiectului au fost alături de cei cu probleme speciale, tinerii de la Casa de tip familial 1, pentru a simţi şi ei spiritul sărbătorilor, iar elevii pentru a conştientiza spiritual civic-caritabil.<format pdf>

HRAM - 30 ianuarie 2014 (Sf. Trei Ierarhi)

 • Conducerea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Iosif Mărturisitorul" şi Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere Baia Mare au plăcerea de a vă invita la sărbătoarea şcolilor teologice, joi 30 ianuarie 2014 (Sf. Trei Ierarhi), având următorul program: - Ora 9,30 - Sf. Liturghie arhierească în Catedrala Episcopală “Sf. Treime” (B-dul Unirii)

INREGISTRARE DE LA CATEDRALA EPISCOPALA

 

 • Concertul solemn de colinde sustinut de corurile ,,Sf. Ioan Damaschinul” al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Baia Mare, corul ,,Angelli” al Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare si Corul ,,Doxologia” a Catedralei Episcopale ,,Sf. Treime” din Baia Mare

INREGISTRARE CONCERT SOLEMN DE COLINDE 15.12.2013

 

 • PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL - program de educatie muzeala. Foto.
 • "EUROPA LA CONFLUENTA TIMPURILOR SI SPATIILOR"
  COORDONATORI: Prof. Dr. Nadia Roman, Prof. Daniel Farcas, Prof. Olivia Hossu, Arhid. Prof. Andrei Babosan AFIS
 • Festivalul sanselor tale

  Carnaval tematic- Europa la confluen ţa timpurilor şi spaţiilor

  Elevii Seminarului Teologic Ortodox, coordonaţi de prof. dr. Nadia Roman, prof. Daniel Farcaş, prof. Olivia Hossu, arhid. drd. Andrei Baboşan au susţinut un spectacol cultural-caritabil.

  Proiect ce a avut ca scop promovarea dialogului intercultural transmis prin transpunerea elevilor în cupluri istorice, literare sau culturale consacrate, specifice ţărilor Uniunii Europene, în vederea creşterii calităţii vieţii comunitare. <format pdf>.

 • Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat elevilor, părintilor şi profesorilor, cu ocazia deschiderii anului şcolar 2013-2014 (16 septembrie 2013)<detalii>
 • Deschiderea noului an scolar 2013-2014, luni 16 septembrie 2013, la ora 8:00, la Catedrala Episcopala "Sf. Treime", Baia Mare. <detalii>
 • Conducerea Seminarului Teologic Ortodox “Sf. Iosif Marturisitorul” are placerea de a va invita la Concertul traditional de colinde sustinut de Corul “Angelli” al Seminarului Teologic dirijat de Arhid. Prof. Babosan Andrei si invitatii sai: Corul “Ioan Damaschinul” al Facultatii de Teologie Ortodoxa si Corul “Doxologia” al Catedralei Episcopale “Sf. Treime” dirijate de Pr. Prof. Petrica Covaciu.
  Concertul va avea loc la Catedrala Episcopala “Sf. Treime” (Bd. Unirii) din Baia Mare, duminica 09.12.2012, ora 17:00. AFIS
 • Concert de Craciun 2011 Foto
 • Activitati Seminar-Concurs judetean "90 de ani de la Marea Unire"- Excursie turul judetului Maramures -Aplicatie practica
 • Sfarsit de an scolar Foto
 • Serbare:"Chirita" - Foto

 

-inapoi-